Ανακοίνωση Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Παρασκευή, 30 Ιούνιος 2017 08:05

Σχετικά με την κράτηση ασθένειας

6% ( υπέρ ΕΟΠΥΥ)





Μία σύντομη αναδρομή

Στο τεύχος 166 μηνών Μαρτίου-Απριλίου 2017 είχαν γραφτεί τα παρακάτω στην σελίδα 3.


Νομικές αντιμνημονιακές ενέργειες. Έχουμε σε εκκρεμότητα 4 αγωγές. Η πρώτη έχει κατατεθεί στις 5 Δεκεμβρίου 2012 κατά του Ν.4024/2011,που αφορά τους ηλικίας τότε κάτω των 55 συναδέλφους μας. Έχει οριστεί δικάσιμος για τις 5 Μαΐου 2017,δηλαδή έπειτα από σχεδόν 5 χρόνια αναμονής.

Η δεύτερη, για την κακή εφαρμογή των μνημονιακών νόμων άρθρο 38 του Ν.3863/2010 και άρθρο 44 του Ν.3986/2011, που επηρεάζουν την εισφορά αλληλεγγύης και  την κράτηση του 4% για την ασθένεια, που έγινε 6% με το άρθρο 31 του Νόμου 4334/ 2015. Έπειτα από συνεχείς αναβολές η απόφαση εκδόθηκε, ήταν απορριπτική και έχουμε κάνει έφεση. Αναμένουμε τον προσδιορισμό της δίκης στο Εφετείο.

6% ΑΣΘΈΝΕΙΑ: ρυθμίστηκε τον  Οκτώβριο του 2016. Μπορούν να ασκηθούν αγωγές διεκδίκησης αναδρομικών ποσών από την εφαρμογή των μνημονίων, εφόσον, ΠΡΟΣΟΧΗ, το διεκδικούμενο ποσό είναι μεγαλύτερο της δικαστικής δαπάνης, με επιχείρημα, ότι κακώς κρατείτο το τότε 4% επί των ακαθαρίστων μεικτών αποδοχών και όχι αφαιρουμένων των μνημονιακών κρατήσεων από το 2010 και μέχρι τον Ιούνιο του 2016.

Στο τεύχος 167 των μηνών Μαΐου-Ιουνίου 2017 γράφτηκαν τα παρακάτω στην σελίδα 28

Εφετείο έπειτα από 5 χρόνια

Στις 3 Ιουλίου του 2017 θα εκδικαστεί στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, έπειτα από έφεση που άσκησε ο Σύνδεσμός μας κατά της πρωτόδικης απόφασης, που αφορά την λανθασμένη εφαρμογή των μνημονιακών νόμων από τα ασφαλιστικά μας Ταμεία και έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάζεται η κράτηση της ασθένειας(4% τότε και 6% σήμερα)καθώς και το ύψος της κράτησης της εισφοράς αλληλεγγύης.

Με λίγα λόγια, οι κρατήσεις γινόντουσαν από τις μικτές αποδοχές χωρίς να αφαιρούνται οι περικοπές των μνημονιακών νόμων. Η προσφυγή μας  απορρίφτηκε από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, με αποτέλεσμα να ασκηθεί έφεση από τον Σύνδεσμό μας.

Αυτά είναι τα πρόσφατα κείμενα που είχαν γραφτεί στο περιοδικό μας. 

Είχαν προηγηθεί και άλλα κείμενα, που είχαν δημοσιευτεί στα πλαίσια της ενημέρωσης των μελών του Συνδέσμου, έπειτα από την κατάθεση της αγωγής τον Δεκέμβριο του 2012 και την συζήτησή της  στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Ανακεφαλαιώνοντας

Είναι ξεκάθαρο ότι ο Σύνδεσμός μας είχε επισημάνει έγκαιρα τον λανθασμένο τρόπο παρακράτησης τόσο του ποσοστού της ασθένειας(ΕΟΠΥΥ), όσο και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και προέβη στις δέουσες νομικές ενέργειες από το 2012,που αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι ενέργειες, όμως, αυτές, έπειτα από τις τελευταίες αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων(ΣτΕ και Ελεγκτικό Συνέδριο) δεν καλύπτουν το σύνολο των συνταξιούχων, αφού θα πρέπει ο κάθε συνταξιούχος να προβαίνει σε ατομική αγωγή.

Ειδικά για την περίπτωση της κράτησης 6% πλέον υπέρ ασθένειας(ΕΟΠΥΥ), όποιος αποφασίσει να προσφύγει στα δικαστήρια, θα πρέπει κατ αρχήν να γνωρίζει ότι οι απαιτήσεις του είναι μέχρι και τον Ιούνιο του 2016, αφού με το άρθρο 44 του Ν.4387/2016 ρυθμίστηκε το ζήτημα από 1/7/2016. Σε δεύτερη φάση θα πρέπει να υπολογίσει το ύψος του διεκδικούμενου ποσού ,το οποίο θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο των δικαστικών εξόδων(αμοιβή δικηγόρου, παράβολα κ.λ.π) τα οποία είναι αντικειμενικά δύσκολο να προσδιοριστούν με ακρίβεια.

Ο προσδιορισμός του διεκδικούμενου ποσού ποικίλει από συνταξιούχο σε συνταξιούχο. Η μέθοδος, όμως, είναι απλή. Θα πρέπει κανείς να αφαιρέσει από το ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ του ενημερωτικού σημειώματος συντάξεων του ΙΚΑ(π.χ 1750 ευρώ) τις κρατήσεις των μνημονιακών νόμων Ν.4024,4051,4093 και την Ειδική Εισφορά(π.χ 350 ευρώ) και το υπόλοιπο (1400 ευρώ)να το πολλαπλασιάσει με το 4%(56 ευρώ) μέχρι τον Ιούνιο του 2015 και με το 6%(84 ευρώ) μέχρι τον Ιούνιο του 2016. Αυτά είναι το νόμιμα ποσά παρακράτησης.
 
Βλέποντας κανείς το παρακρατηθέν ποσό στο Ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων (70 ευρώ μέχρι το 2015 και 105 ευρώ μέχρι το 2016)διαπιστώνει την επιπλέον παρακράτηση(14 ευρώ ή 21 ευρώ αντίστοιχα), την οποία θα πρέπει να υπολογίσει για 5 χρόνια συνολικά(4 χρόνια μέχρι το 2015 και ένα μέχρι το 2016), εφόσον βέβαια ισχύει η παραγραφή της πενταετίας. Αυτό, όμως, είναι θέμα, το οποίο θα απαντήσει ο δικηγόρος, που ο κάθε συνταξιούχος θα απευθυνθεί.
 
Ελπίζουμε με το άρθρο μας αυτό να λύθηκαν, αν όχι όλες,  οι περισσότερες απορίες. Έγινε μία προσπάθεια συνοπτικά να αναλυθεί ένα ζήτημα για το οποίο έχουν δημοσιευτεί στον ημερήσιο τύπο αρκετά άρθρα, τα οποία δεν το αποσαφηνίζουν πλήρως, δημιουργώντας έτσι σύγχυση.

Εάν χρειαστεί, θα επανέλθουμε είτε μέσω της ιστοσελίδας μας, είτε μέσω του επόμενου τεύχους του περιοδικού “ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΦΤΕΡΑ”.

  

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 06 Ιούλιος 2017 11:49