ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Δευτέρα, 05 Ιούλιος 2021 12:09


Αθήνα 05 Ιουλίου 2021

Αριθ. Πρωτ. 6204/21

Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων 

Υπουργό κ. Κ. Χατζηδάκη

Υφυπουργό κ. Π. Τσακλόγλου


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ


Θέμα:  Επαναϋπολογισμός παλαιών συντάξεων

Εν όψει δημοσίευσης του νέου επαναϋπολογισμού των κύριων συντάξεων για τους παλαιούς συνταξιούχους, που συνταξιοδοτήθηκαν πριν την εφαρμογή του Ν.4387/2016, με αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης, όπως το ΣτΕ με την υπ. αριθμόν1891/2019 (Επαναϋπολογισμός κύριων συντάξεων - Κρατική χρηματοδότηση κύριων συντάξεων - Αναλογιστική μελέτη για τη βιωσιμότητα του ΕΦΚΑ - Μελέτη για την τεκμηρίωση της επάρκειας των παροχών - Ποσοστά αναπλήρωσης κύριας συντάξεως) απόφασή του έκρινε και με τον νόμο  4670/2020 δρομολογήθηκε, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα εξής: 


Με τον προηγούμενο επαναϋπολογισμό,  όπως αυτός νομοθετήθηκε και εκτελέστηκε με βάση το νόμο 4387/2016, παρατηρήθηκαν πολλά λάθη σε βάρος των συνταξιούχων τα οποία δεν έχουν διορθωθεί μέχρι σήμερα.
Πέραν αυτού το Ενημερωτικό Πληρωμής της κύριας σύνταξης  δεν ήταν απόλυτα διαφωτιστικό, καθότι δεν αναφέρει τον συντάξιμο μισθό, ούτε την διαδικασία και τον αναλυτικό τρόπο υπολογισμού του συντάξιμου μισθού, της ανταποδοτικής σύνταξης, και επομένως, της καταλυτικής προσωπικής διαφοράς. 


Όπως είναι γνωστό ως βάση για την αναπροσαρμογή της κύριας σύνταξης λαμβάνεται ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου υπολογίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη. Αυτό δεν αναλύεται  στο εν λόγω ενημερωτικό σημείωμα, με αποτέλεσμα οι συνταξιούχοι να βρίσκονται στο σκοτάδι και να μη μπορούν να προσδιορίσουν την ορθότητα ή όχι του ποσού της προσωπικής διαφοράς.


Θα θέλαμε, λοιπόν, να σας επισημάνουμε την κατ αρχήν διόρθωση των λαθών αυτών και εν συνεχεία την εκτέλεση του νέου επαναϋπολογισμού των παλαιών συντάξεων  με τα νέα διορθωμένα δεδομένα.
Επιπρόσθετα,  θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε την πάγια θέση μας και όπως αυτή έχει διατυπωθεί  εγγράφως , αλλά και κατ ιδίαν με την ηγεσία –προκατόχους σας του Υπουργείου Εργασίας ότι:


Είμαστε αντίθετοι με τον επαναϋπολογισμό των παλαιών συντάξεων και την εξ αυτού προκύπτουσα προσωπική  διαφορά του Ν.4387/2016 που δεν καταργήσατε όπως προεκλογικά ως κόμμα είχατε δεσμευτεί, αλλά σήμερα  προχωρείτε σε εφαρμογή του και 

Τέλος, ο ΕΦΚΑ είναι υποχρεωμένος να εκδώσει νέα ατομική Διοικητική πράξη για κάθε ένα συνταξιούχο, δηλαδή νέα ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΘΥΝΤΟΥ του Υποκαταστήματος  που εξέδωσε την αρχική απόφαση συνταξιοδότησης του κάθε συνταξιούχου και όχι ένα απλό Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων.


Αυτό, διότι ο επαναϋπολογισμός ουσιαστικά καταργεί την αρχική  απόφαση συνταξιοδότησης(ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ) που αναφέρουμε παραπάνω και θα πρέπει να συνοδευτεί με μία νέα ατομική ισότιμη Διοικητική πράξη, που, βεβαίως, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ένα απλό Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής των συντάξεων. Αυτό άλλωστε έχει επισημάνει και ο Συνήγορος του Πολίτη με έγγραφό του προς την Διοίκηση του ΕΦΚΑ.


Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

  
Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 05 Ιούλιος 2021 12:15