Page 6 - FTERA_172
P. 6
Ενημέρωση


Τα κομματικά τρικ ή η πραγματική


οικονομία κρίνουν τις εκλογές;


T ο ζητούμενο για την έξοδο από την κρίση είναι η πραγ- • Από τις αρχές του 2019 θα μειωθεί και το αφορολόγη-

ματική οικονομία να αναθερμανθεί και να υπάρξει πολιτι-
το στα 5.836 ευρώ (από 8.636). Αυτό συνεπάγεται μια επι-
κή σταθερότητα. Αλλά, φαίνεται ότι δεν προκύπτει
βάρυνση που φτάνει τα 650 ευρώ το χρόνο για
ούτε ονομαστική βελτίωση των δεικτών, πόσο μά-
λιστα πολιτική φερεγγυότητα... Σε οικονομικό τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους.
Το θέμα προωθεί το ΔΝΤ (σ.σ. στην δεύτερη
επίπεδο η ταμειακή δυσπραγία των πολιτών αξιόλογης πριν έναν χρόνο είχε προγραμ-
συναγωνίζεται την επενδυτική άπνοια και ματιστεί να ισχύσει από το 2020), που
την παραγωγική παράλυση της χώρας. επιμένει, αφενός ότι δεν «πιάνο-
Και, εσχάτως, ως προς την σταθερότη- νται» διαφορετικά οι στόχοι για
τα και την φερεγγυότητα, η περιοχή τα πλεονάσματα (3,5% του ΑΕΠ)
βρίσκεται σε περιδίνηση... (εξ αιτίας και αφετέρου ζητεί «μεταρρυθ-
κυρίως της Τουρκίας) και στο εσωτε- μίσεις» από την Ελλάδα. Και στις
ρικό η κυβέρνηση διαθέτει την δε- «μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνεται
δηλωμένη στη Βουλή μόνο για να η φορολογική επιβάρυνση των
επιβάλει… φόρους. Σε όλα τα άλλα μισθωτών και συνταξιούχων ώστε
(Σκοπιανό, Έλληνες στρατιωτικοί
φυλακισμένοι στην Αδριανούπολη, να ελαφρυνθούν, αντιστοίχως, οι
μαφία στο ποδόσφαιρο και ο ρόλος επιχειρήσεις και να προβούν έτσι σε
Σαββιδη κ.λπ) υπάρχει πλήρης διάστα- επενδύσεις. Οι οποίες, επενδύσεις, θα
ση απόψεων μεταξύ Τσίπρα και Καμένου. ωφελήσουν τους ανέργους…. (Σε μια
Έτσι, κατά την προσφιλή τακτική της κο- ευθύγραμμη εξίσωση των οικονομολό-
μουνιστικής αριστεράς, φαίνεται ότι ο πρωθυ- γων της σχολής του Σικάγου που σχεδόν ποτέ
πουργός έχει έναν «σύμμαχο» για τα εσωτερικά θέ- δε επιβεβαιώνεται…)
ματα, τους ΑΝΕΛ για την πλήρη υποταγή στα μνημόνια, την νέα • Από το 2019 οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες θα
δραματική περικοπή στις συντάξεις, την μείωση του αφορολο- πληρώνουν εισφορές επί των… ασφαλιστικών εισφορών
γήτου για μισθωτούς και συνταξιούχους, την φοροεπδιρομή για (προηγουμένου έτους) στο ακέραιο. Το μέτρο ξεκίνησε να
την επίτευξη των δυσθεώρητων πλεονασμάτων του 3,5% μέχρι εφαρμόζεται από φέτος αλλά, χάριν προσαρμογής, δόθη-
και το 2022. Και για τα διεθνή θέματα (σκοπιανό, διαχείριση του κε έκπτωση 15% στο ασφαλιστέο εισόδημα (με ελάχιστο
προσβλητικού επεισοδίου στον Έβρο, τακτική κατευνασμού της τα 7.020 το χρόνο).
γείτονας, συνομιλίες με την Αλβανία και για την Αποκλειστική • Ήδη τα πρώτα στοιχεία από τις νέες συντάξεις του νόμου Κα-
Οικονομική Ζώνη κάθε χώρας στο Ιόνιο κ.λπ), αναζητεί άλλον τρούγκαλου (ν.4387/16) δείχνουν ότι αυτές υπολείπονται των
"παίχτη. Φλερτάροντας με τον κ.Θεοδωράκη. Ο οποίος, ωστόσο, παλιών έως και 35%. Και τα εν λόγω εκκαθαριστικά θα αποστέλ-
βρίσκεται σε ένα νέο πολιτικό φορέα (Κίνημα Αλλαγής) και είναι λονται από τον Ιούνιο και μετά μαζικά για την ικανοποίηση του
εξαιρετικά δύσκολο να προδώσει τους φίλους του και την κ.Φώ- μνημονιακού στόχου για διεκπεραίωση όλων των σχετικών αιτή-
φη Γεννηματα.. σεων που κατατέθηκαν έως 31/12/16 (σ.σ. αν και δεν επιτυγχάνε-
Ωστόσο και παρά τα κομματικά τρικ, η φορά των πραγμάτων ται πλήρως, βλέπε άλλες στήλες).
μοιάζει... αναποδράστως καταστροφική για την κυβερνητική • Οι νέες επικουρικές συντάξεις (αφορούν αιτήσεις έως το 2015)
συμμαχία των ευκαιριακών επιλογών και των ασύστολων περι- που βγαίνουν από το ΕΤΕΑΕΑΠ δείχνουν ποσά κάτω και των
κοπών. 100 ευρώ για ασφάλιση 25 και 30 έτη και για αποδοχές άνω
Τα νέο ορόσημα που θα σημάνουν την… λήξη της επιχειρούμε- των 1.000 ευρώ (μέση επικουρική σύνταξη 150 ευρώ). Και αυτό
νης διπλής στήριξης είναι: καθώς για κάθε έτος ασφάλισης υπολογίζεται με 0,45% επί του
• Η μείωση των παλαιών (καταβαλλομένων) συντάξεων έως 18% συντάξιμου μισθού που υπολογίστηκε η κύρια σύνταξη (μέχρι
από τον προσεχή Ιανουάριο (συντάξεις που θα καταβληθούν • Οι νέες συντάξεις χηρείας, σε περίπτωση θανάτου μετά τις
το 2014 γιατί μετά γίνεται… χειρότερο το σύστημα υπολογι-
Tα δικά μας φτερά - Τεύχος 172 | 6 ώσεις) θα πραγματοποιηθεί η μεγαλύτερη παρέμβαση στις απο- 12/5/2016, είναι υπολογισμένες στο 50%, ενώ το αρχικό ποσό
στις 21/12/2018). Με αυτές τις νέες περικοπές, οι οποίες θα επικε-
σμού)
ντρωθούν -σχεδόν αποκλειστικά- σε αποδοχές κάτω των 1.000
ευρώ (συντάξεις που έως τώρα δεν υπέστησαν σημαντικές μει-
(συντάξιμος μισθός) επανακαθορίζεται με βάσει τις προβλέψεις
δοχές των απόμαχων, ύψους άνω του 1,9 δις ευρώ. Η οποία, έρ-
του νόμου Κατρουγκαλου. Έτσι, εν σχέσει με το παρελθόν που
χεται αθροιστικά να επιβαρύνει τους ασφαλισμένους οι οποίοι
η σύνταξη λόγω θανάτου έφτανε στο 70% της σύνταξης του
έχουν απολέσει έως και το 50% τις αγοραστικής τους δύναμης.
κύριου δικαιούχου και ήταν ισόβια, τώρα περιορίζεται κάτω
Με αυτή τη δραματική περικοπή η συνταξιοδοτική δαπάνη πέ-
του 40% και δίνεται μόνο για μια 3ετία. Και μόνο όταν ο επιζών
φτει στο13,4% του ΑΕΠ το 2020 (Μελέτη της Εθνικής Αναλο-
των συζύγων είναι άνω των 55 ετών κατά την ημέρα του θανά-
γιστικής Αρχής του υπουργείου Εργασίας) από 16,5% το 2017
του του άμεσα ασφαλισμένου, δίνεται ισόβια σύνταξη…
και αρχικό στόχο της τρόικας (α΄ μνημόνιο) για περιορισμό στο
15,5%!
Πηγή άρθρου: www.megabox.gr
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11