Page 3 - FTERA_173
P. 3

Η ματιά του Προέδρου

Η χαριστική βολή στις συντάξεις από 1-1-2019

Τι σημαίνει επαναϋπολογισμός και

προσωπική διαφορά                                 Άρθρο του Προέδρου του Δ.Σ.,
                                                Γεωργίου Σταύρου

Έ πειτα από απαίτηση των δανειστών η κυβέρνηση άμεσα θα υπο-       νως το ποσό των 200 ευρώ θα κοπεί εξ ολοκλήρου γιατί είναι κάτω του
     χρεωθεί να προχωρήσει στην δημοσιοποίηση της προσωπικής δι-  18%, που θέτει ως πλαφόν περικοπής ο Νόμος 4472/2017.
     αφοράς των 2,58 εκ. συνταξιούχων της χώρας, την κατάργηση της
οποίας έχει νομοθετήσει με τον Ν.4472/2017.                Εάν, όμως, η καταβαλλόμενη σύνταξη ήταν 1300 ευρώ τότε η προσω-
                                     πική διαφορά θα ήταν 300 ευρώ ή ποσοστιαία 23,076%. Στην περίπτω-
 Ας ελπίσουμε, ότι η δημοσίευση αυτή θα αποτελέσει το εφαλτήριο     ση αυτή θα περικόπτονταν το 18%, δηλαδή 234 ευρώ και το υπόλοιπο
αφύπνισης όλων των συνταξιούχων, οι οποίοι είναι καιρός να αντιλη-    ποσό των 66 ευρώ θα εμφανίζονταν ως προσωπική διαφορά από 1-1-
φτούν, ότι εάν δεν ξεσηκωθούν αφήνοντας τους αναπαυτικούς καναπέ-    2019.
δες του σαλονιού και δεν κατεβαίνουν στους δρόμους, όταν τα συνδικά-
τα τους καλούν, οι συντάξεις θα αποτελέσουν σύντομα παρελθόν.       Επισήμανση: το 18% δεν προκύπτει από το ποσό της προσωπικής δια-
                                     φοράς, δηλαδή στο παράδειγμά μας 300Χ18%=54 ευρώ!!, αλλά από το
 Σύμφωνα με τα αρρωστημένα μυαλά εκείνων που συνέταξαν τον       ποσό της προ φόρου σήμερα σύνταξης, δηλαδή 1300Χ18% =234 ευρώ.
Ν.4387/2016:
                                     Παράδειγμα Νο3 υποθετικό επαναϋπολογισμού
 Επαναυπολογισμός σημαίνει ότι η κύρια σύνταξη που απονεμήθηκε         συντάξεων βάσει του Ν.4387/2016
πριν από τις 13/5/2016 θα επανεξεταστεί με διαφορετικό μεν ποσοστό
αναπλήρωσης, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τον τότε συντάξιμο μισθό ως     Έστω συ- Έτη Ποσοστό Ανταπο- Εθνική  Σύνταξη προ
βάση υπολογισμού της, δηλαδή συντάξιμος μισθός του έτους συνταξιο-    ντάξιμος    αναπλή- δοτική  σύνταξη φόρου από
δότησης Χ ποσοστό αναπλήρωσης: 100 + εθνική σύνταξη -6% κράτηση      μισθός     ρωσης σύνταξη
ασθένειας= καθαρό προ φόρου ποσό σύνταξης.                                     1-1-2019

 Για τον καθορισμό της προσωπικής διαφοράς συγκρίνεται το κα-      1000 35 33,81% 338,10                 722,10-
θαρό προ φόρου ποσό σύνταξης με βάση το προγενέστερο νομοθετι-                          384 6% ασθέ-
κό πλαίσιο, δηλαδή το ακαθάριστο ποσό σύνταξης αφαιρουμένων των
μνημονιακών νόμων και της κράτησης ασθένειας 6%,με το καθαρό προ                               νεια=678,78
φόρου ποσό με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο, δηλαδή το ακαθάριστο
ποσό της σύνταξης αφαιρουμένων της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξι-     1500 35 33,81% 507,15                 891,15-
ούχων, της εισφοράς του άρθρου 44 παρ.11 του Ν.3986/2011 και της                         384 6% ασθέ-
κράτησης ασθένειας 6%.
                                                               νεια=837,68

                                     2000 35 33,81% 676,20                 1060,20-
                                                         384 6% ασθέ-
   Παράδειγμα No1 πραγματικό υπολογισμού αρχικής
   παλαιάς σύνταξης και νέας από 1-1-2019 σύνταξης                                     νεια=996,6

Έτη Ασφαλιστι- Συντά-  Παλιό  Καταβαλ-       Καταβαλ-      Για να εντοπίσουμε την προσωπική διαφορά, αντιπαραθέτου-
   κή κλάση  ξιμος ποσοστό  λόμενη        λόμενη     με την σημερινή σύνταξη προ φόρου με το ποσό της σύνταξης
   από 1-1-  μισθός αναπλή- σύνταξη        σύνταξη     προ φόρου από 1-1-2019. Εάν, για παράδειγμα, στην περίπτωση των
         2003  ρωσης  από 2003       από 1-1-     996,6 ευρώ η σημερινή προ φόρου σύνταξη(καταβαλλόμενη σύνταξη
     2003                              – κράτηση ασθένειας) είναι 1196,6 ευρώ, τότε η προσωπική διαφορά εί-
                              2019     ναι 200 ευρώ (1196,6-996,6 =200) και ποσοστιαία 16,71% και επομένως
                                     όλο το ποσό των 200 ευρώ θα περικοπεί, διότι είναι κάτω από το όριο
35 28η 1912,76 70% 1338,93 1030,70*                   του 18%.
37 28η 1912,76 75% 1434,56 1095,50**
                                      Έπειτα από όσα έγιναν τον Σεπτέμβριο του 2016 με τον αυθαίρετο και
* 1912,76 X 33,81%=646,70 +384 Εθνική σύνταξη=1030,70          μη προβλεπόμενο από τον νόμο τρόπο περικοπής της επικουρικής σύ-
**1912,76 X 37,2%= 711,55 +384 Εθνική σύνταξη =1095,50          νταξης (περικοπή κατά 50% της καταβαλλόμενης σύνταξης) προβάλει
                                     ένας σκεπτικισμός για την μέθοδο προσδιορισμού του συντάξι-
    Παράδειγμα No2 πραγματικό δημιουργίας              μου μισθού, καθότι δίνει δικαιώματα ερμηνείας και ενδεχομένως
         της προσωπικής διαφοράς                 να αποτελέσει το άλλοθι για την σημερινή κυβέρνηση, εφόσον αποφα-
                                     σίσει να επανεξετάσει το ποσοστό του 18%, περιορίζοντας έτσι το πεδίο
                                     εφαρμογής της προσωπικής διαφοράς. Ο χρόνος θα δείξει.

Προ φόρου Προ φόρου       Ποσό και   Προσωπική                                            Tα δικά μας φτερά - Τεύχος 173 | 3
                 ποσοστό    διαφορά
σημερινή σύνταξη Προσωπική    περικοπής    από 1-1-         Όσον αφορά την επικουρική σύνταξη:
                          2019
σύνταξη από 1-1- διαφορά                          Υπενθυμίζουμε, ότι τον Σεπτέμβριο του 2016 επαναυπολογίστηκαν
                                     όλες οι επικουρικές συντάξεις του ΙΚΑ και περικόπηκαν αυθαίρετα κατά
37ετών 2019                               0,4927(οι καταβαλλόμενες) ,εφόσον το άθροισμα των κύριων και επικου-
                                     ρικών συντάξεων αφαιρουμένων των μνημονιακών νόμων, υπερέβαινε
1368,35-6% 1095,50-6%  256,5  231,52         24,98      τα 1300 ευρώ. Τώρα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2 του Ν.4472/2017
 ασθένεια= ασθένεια=  (19,94%)  (18%)         (256,5-     όσων συνταξιούχων η Ανάλυση Πληρωμής της Επικουρικής Σύνταξης
 1286,27 1029,77                    231,52)     αναγράφει προσωπική διαφορά, οι συντάξεις θα περικοπούν κατά 18%
                                     επί του καταβαλλόμενου ποσού (πληρωτέο ποσό +ασθένεια +φόρος).
  Απλοποιημένο υποθετικό παράδειγμα προσωπικής διαφοράς
                                      Παράδειγμα: Έστω καταβαλλόμενο ποσό 122 ευρώ και πληρωτέο
 Έστω, σημερινή σύνταξη προ φόρου 1200 ευρώ και 1000 ευρώ η επα-    100 ευρώ. 122 Χ 18%=22 ευρώ. 122-22=100 ευρώ νέο καταβαλλόμενο
ναϋπολογισθείσα προ φόρου σύνταξη. Η προσωπική διαφορά είναι 200     ποσό. 100 - 6% ασθένεια - Φ.Μ.Υ.= νέο πληρωτέο ποσό.
ευρώ (1200-1000) και ποσοστιαία είναι 200Χ100:1200=16,6%%. Επομέ-
   1   2   3   4   5   6   7   8