Page 7 - FTERA_173
P. 7

Άρθρα - Απόψεις συναδέλφων

Πατρίδα - Θρησκεία, Οικογένεια

                             Γράφει ο Πάνος Διπλαράκος
                      Δημοσιογράφος των εκδόσεων Λυμπέρη

                                 Συνταξιούχος Ι/Φ Ο.Α.

Πολύ συχνά πια εμφανίζονται        από τις περιφρονητικές και ανιστόρητες  τη Λιβύη θα είχαν αμοληθεί οι γνωστοί
     γονείς τέρατα να ασελγούν στα   αναφορές του Δημάρχου Θεσσαλονίκης    «αυτόνομοι» και θα είχαν κάψει όλη την
     παιδιά τους…           για τη σφαγή των Ποντίων…         Αθήνα! Εν τω μεταξύ ο αντιπρόεδρος
 Οι αρμόδιοι ετοιμάζονται να παραχω-                        του Ερντογάν μας απειλεί (πως συνερ-
ρήσουν το όνομα «Μακεδονία» στους            ΜΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ        γάζονται με τις υπηρεσίες μας αυτοί!) ότι
γείτονες…                  Κι όμως μπορεί να συμβαίνει στην Ελ-  θα στείλει «δικούς του» να απαγάγουν
                      λάδα!                   τους 8 αξιωματικούς τους που θέλουν
 Η θρησκεία απειλείται από «εισβο-     Παραιτήθηκε ο Πρόεδρος του ΣτΕ για   να τους δικάσουν στην Τουρκία!
λείς» να γίνει πιο ανεκτική, πιο… μο-   λόγους ευθιξίας! Σε μια χώρα που η ευ-
ντέρνα, πιο… Διεθνής!           θιξία και το φιλότιμο τείνουν να πάρουν   Εμείς θα περιμένουμε στα μπαλκόνια
                      θέση δίπλα στους αστικούς μύθους!     για το Hosgeldiniz!
 Όλο το τρίπτυχο ΠΑΤΡΙΔΑ, ΘΡΗ-       Πιστεύω ότι πίσω απ’ την παραίτηση
ΣΚΕΙΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ευρίσκεται εν κινδύ-   του κ. Σακελλαρίου δεν κρύβεται τίποτα           ΟΥΓΓΑΡΙΑ
νω και υπό αμφισβήτηση και εμείς ψά-    άλλο από την ευθιξία ενός ευπρεπούς     Για Τρίτη συνεχόμενη φορά εξελέγη
χνουμε να βρούμε την καλύτερη 50άρα    δικαστικού λειτουργού! Αυτό που με    πρόεδρος της Ουγγάριας ο Βίκτωρ Όρ-
τηλεόραση για να παρακολουθήσουμε     συγκλόνισε είναι η φράση του πως: «Οι   μπαν!
το… ματς και να φαρδύνει ο κώλος μας    συνταξιούχοι οδηγούνται με μαθηματι-
στον καναπέ ακόμη περιοσσότερο…      κή ακρίβεια στην εξαθλίωση! Ευχαρι-
αδράνεια, παραίτηση, εγκατάλειψη, ωχ    στούμε για την στήριξη κε Πρόεδρε…
αδερφισμός…                χρειαζόμαστε φωνές σαν την δική σας
                      πριν… πεινάσουμε!
 Ποιός θα μας λύσει τα προβλήματα,
μελλούμενα και υπάρχοντα, ποιός θα              ΑΝΕΡΓΙΑ            EPA/Szilard Koszticsak HUNGARY OUT Tα δικά μας φτερά - Τεύχος 173 | 7
πληρώσει τις εκκρεμότητες; Σίγουρα όχι    Δυστυχώς η μόνη πρωτιά που έχουμε
η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ!                σαν χώρα είναι η πρωτιά στην ανεργία    Δεσμεύτηκε να προασπίσει τις χρι-
                      (και στα οδικά ατυχήματα!).        στιανικές αξίες του έθνους του, τάχθηκε
        ΑΝΤΑΜΩΜΑ           Αν λάβουμε υπ’ όψιν μας και την     εναντίον των ποσοστώσεων «προσφύ-
 Ενώ η ετήσια συνάντησή μας στον     αποβίβαση των λαθρομεταναστών που     γων» της ΕΕ και έκανε σαφέστατη νύξη
οικείο χώρο του Αεροδρομίου μας      –αργά ή γρήγορα– θα αναζητήσουν κι    για τα «Σόδομα και Γόμμορα» με τους
ναυαγεί οριστικά, ο δήμαρχος των 3Β    αυτοί εργασία (παράνομη ή νόμιμη λίγο   γάμους μεταξύ ομόφυλων και τις υιο-
(Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη) δεν κάθεται   τους ενδιαφέρει), καταλαβαίνετε πόσο   θεσίες παιδιών λέγοντας ότι το κράτος
με σταυρωμένα χέρια. Την αποφράδα     μαύρο είναι το μέλλον για τον εργασι-   της Ουγγαρίας στηρίζει το παραδοσιακό
ημέρα της 29/5/1453 διάλεξε για να μας   ακό (και συνταξιοδοτικό) τομέα στην    μοντέλο της οικογένειας ενός άνδρα και
παρουσιάσει μέσω του «δασκάλου»      Ελλάδα και πόσο θα πέσει ακόμη το     μιας γυναίκας.
Σαράντου Καργάκου τον τελευταίο Αυ-    μεροκάματο! Θα φτάσουμε στο σημείο
τοκράτορα του Βυζαντίου Κωνσταντίνο    να δουλεύουμε για ένα πιάτο φαΐ ενώ     Επιπλέον, ζήτησε από την Ε.Ε. να εγκα-
Παλαιολόγο και τις τελευταίες μέρες της  η πιθανότητα μιας σύνταξης θα έχει…    ταλείψει τους… εφιάλτες των «Ηνωμέ-
Άλωσης της Βασιλεύουσας.          μηδενιστεί!                νων Πολιτειών της Ευρώπης» και να
 Συγκλονιστική ήταν η μουσική υπό-                         επιστρέψει στην Ευρώπη των πατρίδων
κρουση του Σταμάτη Σπανουδάκη           ΟΙ ΔΥΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΜΑΣ       και της συνεργασίας.
(γιατί «κρύβονται» οι συναυλίες του;) ενώ  Από ποιον περιμένουμε να σωθεί η
μια remastered εκδοχή θρησκευτικών     χώρα; Ο αναπληρωτής Εθν. Άμυνας,      Ήδη η Ουγγαρία έχει δείξει ότι έχει
ύμνων ακουγόταν σαν να ήσουν ΜΕΣΑ     αναφερόμενος στους 2 Έλληνες στρα-    διαλέξει το σωστό δρόμο για τα συμ-
στην Αγιά Σοφία!              τιωτικούς είπε πως κάποια στιγμή ο    φέροντα του λαού της και θα συνεχίσει
 Παράλληλα έγινε και αναφορά στην     Ερντογάν θα τους ελευθερώσει μετά     έτσι, ακόμη και αν αποφασίσει η Ε.Ε. να
μητέρα του Αυτοκράτορα Αγία Υπομονή    από… τόσες πιέσεις! ΧΑ!          τον βαπτίσει «φασίστα», όπως όποιον
(Ελένη Δραγάση) οστά της οποίας βρίσκο-   Ποιες πιέσεις ακριβώς εννοείτε; Κοιτά- αντιτίθεται στα νοσηρά και ιδιοτελή σχέ-
νται στο μοναστήρι του Αγίου Παταπίου   τε την γωνία που έχει πιάσει αράχνες και διά της!
στο Λουτράκι. Στην αίθουσα ΙΩΝΙΑ του    δεν έχετε κάνει τίποτα για τα δύο παλ-
Δήμου δέσποζαν τρεις υπερμεγεθείς ση-   ληκάρια γιατί είναι ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ…
μαίες: Του Βυζαντίου (κίτρινη - μαύρη) η  αν ήταν από την Συρία, το Πακιστάν ή
πολεμική του Βυζαντίου (κόκκινη - μαύ-
ρη) και η Ελληνική. Προσωπικά προτιμώ
αυτές τις εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12