Page 6 - FTERA_174
P. 6

Ενημέρωση

                  Γιατί δεν πρέπει να μειωθούν
                  οι συντάξεις;

                  Το ΔΝΤ επισημαίνει ότι «η απόφαση (21/6/2018) του Eurogroup διασφαλίζει τη μεσοπρόθεσμη
                  βιωσιμότητα του χρέους, αναφέροντας ότι η Ελλάδα εξέρχεται από τα προγράμματα έχοντας εξαλείψει τις
                  μακροοικονομικές ανισορροπίες»

                                         Των Σάββα Γ. Ρομπόλη - Βασίλειου Γ. Μπέτση

Tα δικά μας φτερά - Τεύχος 174 | 6 Το ΔΝΤ επισημαίνει ότι «η απόφαση       ΑΕΠ, χωρίς τις μειώσεις των συντάξεων την     ντάξεων την 1.1.2019 και στη δεύτερη περί-
                      (21/6/2018) του Eurogroup διασφαλί-  1/1/2019, παραμένει σε επίπεδα χαμηλότερα     πτωση ότι δεν θα εφαρμοστούν οι μειώσεις
                      ζει τη μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα του  του 16% του ΑΕΠ. Επιπλέον, αξίζει να σημει-    των συντάξεων την 1.1.2019. Ως ποσά των
                  χρέους, αναφέροντας ότι η Ελλάδα εξέρχεται  ωθεί ότι η μη εφαρμογή των μειώσεων των      δόσεων για το χρέος, έχουν ληφθεί υπόψη
                  από τα προγράμματα έχοντας εξαλείψει τις   συντάξεων το 2019, όπως αποτυπώνεται στο     αυτά που προκύπτουν μετά την απόφαση
                  μακροοικονομικές ανισορροπίες». Παράλ-    Διάγραμμα 1, επηρεάζει ανοδικά τη συνταξι-    του Eurogroup και ως ετήσιος ρυθμός μετα-
                  ληλα, το ΔΝΤ επιμένει «στην αναγκαιότητα   οδοτική δαπάνη, κυρίως την περίοδο 2020-     βολής του ΑΕΠ θεωρείται 1% κατά μέσο όρο
                  περαιτέρω περικοπής των συντάξεων από     2032, χωρίς όμως να υπερβαίνει το επίπεδο     από το 2023 μέχρι το 2060. Από την επεξερ-
                  1/1/2019, προκειμένου ο δείκτης συνταξιο-   του 16% του ΑΕΠ. Από το 2032 μέχρι το       γασία και ανάλυση (Διάγραμμα 2) αυτών των
                  δοτικές δαπάνες προς ΑΕΠ να διαμορφωθεί    2060, παρατηρείται ότι είτε με τις μειώσεις είτε δεδομένων προκύπτει ότι για το έτος 2019 ο
                  στο ανώτερο όριο (16% του ΑΕΠ) μέχρι το    χωρίς τις μειώσεις των συντάξεων, ο δείκτης    δείκτης αυτός στην περίπτωση της μείωσης
                  2060, σημειώνοντας ότι οι εκκρεμείς μεταρ-  έχει την ίδια τιμή. Αυτό οφείλεται στο γεγο-   των συντάξεων θα έχει τιμή 12,2% του ΑΕΠ,
                                                                  ενώ χωρίς τις μειώσεις των συντάξεων θα
                  ρυθμίσεις και τα υψηλά πλεονάσματα αποτε-   νός ότι από το 2030 και μετά θα έχουν συντα-   έχει τιμή 13,5% του ΑΕΠ, αντίστοιχα για το
                  λούν εμπόδια για την ανάπτυξη της ελληνι-   ξιοδοτηθεί όλοι οι λεγόμενοι παλαιοί ασφα-    2020 θα είναι 8,1% του ΑΕΠ με τις μειώσεις
                  κής οικονομίας». Κατά συνέπεια, το ερώτημα  λισμένοι, θα έχει αποβιώσει ο μεγαλύτερος     των συντάξεων και 9,4% του ΑΕΠ χωρίς τις
                  που τίθεται είναι εάν επιβάλλονται ή όχι οι  αριθμός των σημερινών συνταξιούχων και      μειώσεις των συντάξεων και το 2060 θα είναι
                  περαιτέρω μειώσεις των συντάξεων από την   οι νέοι πια συνταξιούχοι θα συνταξιοδοτού-    9,2% του ΑΕΠ με τις μειώσεις των συντάξε-
                  1.1.2019. Διερευνώντας αναλυτικά τα σχετι-  νται με τον Ν. 4387/2016. Αυτό σημαίνει ότι    ων και 9,2% του ΑΕΠ χωρίς τις μειώσεις των
                  κά στατιστικά (πληθυσμός, προσδόκιμο όριο   ο συγκεκριμένος νόμος θα εφαρμόζεται για     συντάξεων.
                  ζωής, ηλικία συνταξιοδότησης κ.λπ.) και οι-  15 έτη, θα λαμβάνει υπόψη για τις συντάξιμες
                  κονομικά (ΑΕΠ, ποσοστό απασχόλησης, επί-   αποδοχές τον μέσο όρο των μισθών όλων        Κατά συνέπεια, και από τις δύο μεθοδολο-
                  πεδο μισθών, πληθωρισμός, δημόσια έσο-    των ετών ασφάλισης και οι συντελεστές ανα-    γικές προσεγγίσεις της έρευνάς μας προκύ-
                  δα - δαπάνες, ποσά αποπληρωμής χρέους,    πλήρωσης θα είναι σημαντικά χαμηλότεροι.     πτει ότι δεν θα πρέπει να μειωθούν περαιτέ-
                  κ.λπ.) στοιχεία, με τη μεθοδολογία των χρη-  Παράλληλα, η έρευνά μας αναφέρεται και σε     ρω οι συντάξεις από 1.1.2019 στη χώρα μας,
                  ματοροών, αποδεικνύεται με τεκμηριωμένο    έναν επιπλέον δείκτη, ο οποίος συνίσταται     δεδομένου ότι χωρίς τις μειώσεις των συντά-
                  τρόπο, όπως εξάλλου αποτυπώνεται στα     στο άθροισμα της κρατικής συμμετοχής στη     ξεων: α) ο δείκτης συνταξιοδοτικών δαπανών
                  διαγράμματα 1 και 2, ότι οι συντάξεις (κύρι- δαπάνη για συντάξεις και του ετήσιου ποσού    προς ΑΕΠ καθ' όλη την περίοδο 2019-2060
                  ες και επικουρικές) δεν πρέπει να μειωθούν  αποπληρωμής του χρέους προς το ΑΕΠ.        δεν υπερβαίνει το όριο του 16% του ΑΕΠ
                  περαιτέρω από 1.1.2019 στη χώρα μας.                              και β) ο δείκτης του αθροίσματος της ετήσι-
                                          Ο δείκτης αυτός εξετάσθηκε για δύο περι-    ας κρατικής συμμετοχής στη συνταξιοδοτική
                   Πράγματι, από το Διάγραμμα 1 προκύπτει   πτώσεις: στη πρώτη περίπτωση θεωρήθηκε      δαπάνη και του ετήσιου ποσού για αποπλη-
                  ότι ο δείκτης συνταξιοδοτικές δαπάνες προς  ότι θα εφαρμοστούν οι μειώσεις των συ-      ρωμή του χρέους προς το ΑΕΠ διαμορφώ-
                                                                  νεται σε επίπεδα χαμηλότερα του 10% του
                                                                  ΑΕΠ, ποσοστό το οποίο δεν συνιστά εμπόδιο
                                                                  για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
                                                                  Κι αυτό γιατί διαμέσου του πολλαπλασιαστή
                                                                  των συντάξεων θα διευρυνθούν οι όροι ανα-
                                                                  παραγωγής και ανάκαμψης της πραγματικής
                                                                  οικονομίας και ως εκ τούτου θα αποτραπούν
                                                                  οι υφεσιακές επιπτώσεις της μείωσης των συ-
                                                                  ντάξεων και η επιδείνωση του βιοτικού επι-
                                                                  πέδου των συνταξιούχων.

                                                                   * Ο Σάββας Γ. Ρομπόλης είναι ομότιμος καθη-

                                                                  γητής Παντείου Πανεπιστημίου και ο Βασίλειος Γ.

                                                                  Μπέτσης είναι υποψήφιος διδάκτωρας Παντείου

                                                                  Πανεπιστημίου

                                                                            Πηγή: ΑΥΓΗ 16 Ιουλίου 2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11