Page 4 - FTERA_179
P. 4

Άρθρα - Απόψεις

                  Νέες χρεώσεις και αυξημένες
                  προμήθειες στις χρεωστικές κάρτες -
                  Όλες οι αλλαγές

                                                          Γράφει ο Κώστας Ντελέζος,
                                           Δημοσιογράφος της Αθηναϊκής εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ»

Tα δικά μας φτερά - Τεύχος 179 | 4 Επιβαρύνσεις στους κατόχους των χρε-        Ωστόσο, εάν χρειάζεται αντικατάσταση,    τα 5 χρόνια ισχύος της, τότε για την επανέκδο-
                      ωστικών καρτών φέρνει η νέα τιμολο-    λόγω κλοπής, φθοράς ή απώλειας, προβλέ-    σή της θα επιβαρυνθείτε με 6 ευρώ.
                      γιακή πολιτική των τραπεζών, που έχει   πεται επιβάρυνση 5 ευρώ, ενώ τα έξοδα απο-
                  αρχίσει να εφαρμόζεται, ενώ επίκεινται και    στολής PIN, εάν τον επανεκδώσετε, ανέρχο-    Η ίδια χρέωση υπάρχει και αν την επανεκ-
                  άλλες αλλαγές.                  νται πλέον σε 3,50 ευρώ.            δώσετε λόγω κλοπής, φθοράς ή απώλειας.

                    Οι τράπεζες έχουν εισάγει νέες χρεώσεις στις           Eurobank           Για την αρχική έκδοση χρεωστικής κάρτας
                  χρεωστικές κάρτες όταν αυτές λήγουν και ανα-    Νέες χρεώσεις επιβάλλει πλέον και η τράπε-  δεν υπάρχει χρέωση.
                  νεώνονται ή όταν ο χρήστης ζητά την αντικα-   ζα Eurobank στις χρεωστικές κάρτες της.
                  τάστασή τους.                   Συγκεκριμένα, σε κάθε 5ετή ανανέωση της    Όλες οι χρεωστικές κάρτες της τράπεζας
                                           χρεωστικής κάρτας επιβάλλεται προμήθεια 6   συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης
                    Έτσι, κάθε 5 χρόνια ο κάτοχος της κάρτας   ευρώ.                     yellow.
                  υποχρεώνεται να πληρώσει ένα μικρό ποσό      Επιπλέον, για κάθε επανέκδοση PIN υπάρ-
                  για το πλαστικό που του αποστέλλεται.      χει χρέωση 3 ευρώ.                ΑΝΑΛΉΨΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟ ΔΊΚΤΥΟ ΔΙΑΣ
                                            Από την άλλη πλευρά, στην αρχική έκδο-
                    Την ίδια στιγμή, λόγω μίας αλλαγής κανονι-  ση των χρεωστικών καρτών δεν επιβάλλεται     Οι τράπεζες εξομοιώνουν πλέον τις προμή-
                  σμού της Visa, αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι   χρέωση, ενώ δεν υφίσταται ετήσια συνδρομή.   θειες με αυτές που χρεώνουν σε κάρτες ξένων
                  να αυξηθούν οι προμήθειες που χρεώνονται      Ωστόσο, αν η κάρτα χαθεί ή φθαρεί και    τραπεζών, οι οποίες κυμαίνονται σήμερα μετα-
                  όταν γίνονται αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ     πρέπει να αντικατασταθεί, υπάρχει χρέωση 6   ξύ 2,50 και 3 ευρώ.
                  άλλων τραπεζών.                 ευρώ.
                                            Σημειώνεται, ότι οι χρεωστικές κάρτες της   Επιπλέον, η διαφορά σε σχέση με το ση-
                         ΚΌΣΤΟΣ ΈΚΔΟΣΗΣ           Eurobank συμμετέχουν κανονικά στο πρό-     μερινό καθεστώς είναι ότι κάθε τράπεζα θα
                        ΑΝΑΝΈΩΣΗΣ ΚΑΡΤΏΝ           γραμμα Επιβράβευσης Επιστροφή.         χρεώνει τη δική της προμήθεια για αναλήψεις
                                                                  μετρητών από ΑΤΜ του δικτύου της με κάρτες
                    Οι τράπεζες έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν            Εθνική Τράπεζα         άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων.
                  χρεώσεις είτε για την επανέκδοση χρεωστικών    Δεν υπάρχει χρέωση για την αρχική έκδοση
                  καρτών ή ακόμη και για την κατοχή τους, επι-   της κάρτας DEBIT Mastercard. Ωστόσο, εάν η    Σήμερα, η προμήθεια εξαρτάται από το τιμο-
                  βάλλοντας συνδρομή σαν να πρόκειται για     χρειαστεί επανέκδοση της κάρτας λόγω απώ-   λόγιο της τράπεζας που έχει εκδώσει την κάρ-
                  πιστωτικές.                   λειας, φθοράς, κλοπής ή μη αυτοματοποιη-    τα, βάση της συμφωνίας που έχει γίνει με τα
                                           μένης ανανέωσης, επιβάλλεται προμήθεια 5    άλλα πιστωτικά ιδρύματα και δεν έχει σημασία
                    Επιπλέον, η ενόχληση της τράπεζας εάν π.χ.  ευρώ.                     από ποιο ΑΤΜ θα γίνει η συναλλαγή.
                  ξεχάσατε το PIN σας κοστίζει.           Αν θέλετε μάλιστα, η κάρτα να επανεκδοθεί
                                           εντός 48 ωρών, τότε το κόστος ανέρχεται σε 25  Για παράδειγμα, στα ΑΤΜ της Τράπεζας Πει-
                    Από την άλλη βέβαια, οι πελάτες τους έχουν  ευρώ αν είστε στην Ελλάδα και σε 50 ευρώ αν  ραιώς, η χρέωση θα είναι ίδια για τις κάρτες
                  μεγαλύτερο όφελος από τη χρήση χρεωστι-     βρίσκεστε σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα.    όλων των άλλων τραπεζών, ελληνικών και
                  κών καρτών, καθώς συμμετέχουν στα προ-       Επιπλέον, για την επανέκδοση του PIN και   ξένων.
                  γράμματα επιβράβευσης, μέσω των οποίων      εφόσον η αποστολή του γίνει ταχυδρομικά,
                  κερδίζουν έκπτωση σε επόμενες αγορές τους.    υπάρχει χρέωση 3 ευρώ.              Εξάλλου, όπως συμφώνησαν οι τράπεζες,
                                            Οι χρεωστικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας  πριν την ανάληψη μετρητών, ο συναλλασσό-
                    Αναλυτικότερα, το κόστος κατοχής και     συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης     μενος θα ενημερώνεται για το ύψος της προ-
                  χρήσης των χρεωστικών καρτών διαμορ-       go4more.                    μήθειας και θα ερωτάται εάν θέλει να προχω-
                  φώνεται πλέον ως εξής:                                     ρήσει ή όχι.
                                                  Τράπεζα Πειραιώς
                            Alpha Bank           Σε περίπτωση που λήξει η κάρτα σας μετά    Σημειώνεται, ότι οι αναλήψεις από ΑΤΜ της
                                                                  τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός
                    Η τράπεζα δημιούργησε δύο νέες χρεωστι-                           καταθέσεων θα παραμένουν δωρεάν.
                  κές κάρτες που πλέον συμμετέχουν στο πρό-
                  γραμμα επιβράβευσης Bonus της τράπεζας.                              Σήμερα, οι προμήθειες είναι συνάρτηση του
                                                                  ποσού της ανάληψης και της τράπεζας στην
                    Ο λόγος για τις Enter Bous Visa και                             οποία τηρείται ο λογαριασμός. Όχι της τράπε-
                  Mastercard, οι οποίες διατίθενται με ετήσια                           ζας στην οποία γίνεται η ανάληψη μετρητών
                  συνδρομή 12 ευρώ.                                        από το ΑΤΜ.

                    Από την άλλη πλευρά, η ετήσια συνδρομή
                  στην Enter Bonus American Express διαμορ-
                  φώνεται σε 10 ευρώ.

                    Φυσικά, η διάθεση των απλών χρεωστικών
                  καρτών Enter συνεχίζεται, χωρίς καμία προμή-
                  θεια.

                    Εξάλλου, στο τιμολόγιο της τράπεζας δεν
                  αναφέρεται κάποιο κόστος για την ανανέωση
                  της χρεωστικής κάρτας μετά τη λήξη της.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9