Page 10 - FTERA_197
P. 10

Άρθρα - Απόψεις συναδέλφων    Τα πυροσβεστικά ρωσικά Μπεριέφ

    και οι κυρώσεις της ΕΕ προς της Ρωσία                                             Γράφει η Σοφία Πολιτοπούλου,
                                Μέλος ΔΣ ΣΣΕΑΠΑΕ εκπρόσωπος ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

        ταν οι μαζικές καταστροφικές φωτιές πέρυσι  βάλλοντος έχει και αυτή διαχωριστικές γραμμές τώρα
        έφτασαν σε ανεξέλεγκτο σημείο, μέσα σε λι-  και στην πυρόσβεση».
    Όγότερο από 48 ώρες η Ρωσία ανταποκρίθηκε       Στην Ουάσιγκτον και στις Βρυξέλλες έχουν άλλες
    στην αποστολή του Μπεριέφ -200.            προτεραιότητες και ανάγκες από αυτές των λαών,
     Φέτος, εκτός από τον Τσαϊκόφσκι, το Σοστακόβιτς,  την προστασία της φύσης και του δικαιώματος να
    το Ντοστογιέφσκι, τον αποκλεισμό Ρώσων αθλητών    υπερασπίζεσαι τον πλανήτη και την ζωή. Όσοι υμνού-
    και αθλητριών και την ρωσική βότκα, στη μαύρη λίστα  σαν το περασμένο καλοκαίρι την αποτελεσματικότη-
    των «απαγορεύσεων» μπαίνει και η οποιοδήποτε ρω-   τα των ρωσικών πυροσβεστικών εναερίων μέσων,
    σική συνδρομή για την φετινή αντιπυρική περίοδο της  φέτος έχουν πιει το αμίλητο νερό.
    Ελλάδας, που από νωρίς φέτος ήδη μετρά χιλιάδες    Στα ερωτήματα που τέθηκαν προς τη Γενική Γραμ-
    τετραγωνικά μέτρα καμένης γης.            ματεία Πολιτικής Προστασίας, σχετικά με τα μέτρα
     Η υπάκουη και πειθαρχημένη Ελλάδα, ακολουθώ-
    ντας με υποδειγματικό τρόπο τις κυρώσεις του ευρω-  που έχει λάβει η ελληνική κυβέρνηση σε ό,τι αφορά
    ατλαντισμού σε βάρος της Ρωσίας, αντιμετωπίζει τε-  την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, την κάλυψη των
    ράστια έλλειψη στην ενέργεια, στις ζωοτροφές, στα   οργανικών κενών και του μηχανισμού πρόληψης,
    λιπάσματα, στα καύσιμα, σε διατροφικά προϊόντα,  καθώς και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η πλήρωση του
    με αποτέλεσμα όλα αυτά να μετατρέπονται σε είδη    κενού, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στα εναέρια
    πολυτελείας και συνεπώς απαγορευμένα είδη για τα   μέσα, μετά την ακύρωση των ρωσικών αεροσκαφών,
    λαϊκά νοικοκυριά, την μικρή και μεσαία αγροτιά, και  δεν έχει υπάρξει, μέχρι στιγμής, κάποια απάντηση...
    γενικότερα τους καταναλωτές.              Απ’ ό,τι φαίνεται, στη ζυγαριά της προστασίας του
     Σε όλα αυτά, προστίθενται τώρα και τα πυροσβε-   περιβάλλοντος, της ανθρώπινης ζωής και της δημό-
    στικά εναέρια ρωσικά μέσα. Η απόλυτα αναγκαία αλ-   σιας και ιδιωτικής περιουσίας η νατοϊκή μέγγενη κερ-
    ληλεγγύη μεταξύ κρατών για την προστασία του περι-  δίζει!

                                      Ξαναμένουμε σπίτι
     Αναφορά

     στον Ωνάση                 Γράφει o Ματθαιακάκης Σταύρος
                       Συνταξιούχος ΟΑ

                   ε συνέχεια της ανα-
                   φοράς μου στην μνή-
                Σμη του Αριστοτέλη
                 Ωνάση αλλά και στο ίδρυ-
                 μα Ωνάση στο περιοδικό
                 μας Νο 192, προχωρώ στην
                 ολοκλήρωση και ανάλυση               Πηγή: Γιάννης Δερμεντζόγλου
                 των σκέψεών μου για το
                 θέμα της θέσπισης μουσι-
                 κών συναυλιών στην μνήμη   ηση του οράματός μου για συναυλίες, οπότε το κρί-
    του αξέχαστου Ωνάση και με την συμπλήρωση των     νει εφικτό, και ελπίζοντας και στη συμπαράσταση και
    47 ετών στις 15/3/2022 από τον θάνατό του. Απευ-   των χιλιάδων συνταξιούχων της Ο.Α. και θυγατρικών
    θύνομαι μέσω του παρόντος περιοδικού, στον αξιό-   στη μνήμη του, ο οποίος ακόμη είναι στις σκέψεις και
    τιμο πρόεδρο του Ιδρύματος Ωνάση και το Διοικητικό  στις καρδιές των Ελλήνων. Τα έσοδα των συναυλιών
    Συμβούλιο του Ιδρύματος, για την ευόδωση υλοποί-   ας διατεθούν όπου κρίνει το Ίδρυμα.


    10 | Tα δικά μας φτερά - Τεύχος 197 | Μάιος - Ιούνιος 2022
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15