Page 4 - FTERA_197
P. 4

Ενημέρωση    Ενημερώσεις

         Η αύξηση των κύριων συντάξεων
             από 01/01/2023                     Ολιστικά
     Έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση η αύξηση των
    συντάξεων από 01/01/2023, με τις κύριες συντάξεις
    να παίρνουν κατά μέσο όρο μια αύξηση της τάξης των
    25 με 45 ευρώ το μήνα, δηλαδή περίπου 300 με 500
    ευρώ ετησίως. Το ακριβές ποσοστό της αύξησης δεν
    έχει ανακοινωθεί ακόμα. Μάλιστα υπήρξαν και επίση-
    μες διαβεβαιώσεις της ηγεσίας του υπουργείου Εργα-
    σίας, ότι το 2023, μετά από μια 12ετία παγώματος και
    περικοπών, θα δοθούν αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις
    όπως τις προβλέπει ο τελευταίος ασφαλιστικός νόμος
    4670/2020 (νόμος Βρούτση).
     Ο νόμος 4670/2020, στην παράγραφο 4α, του
    άρθρου 25 (που τροποποιεί άρθρο 14 του νόμου
    4387/2016), αναφέρει και τον τρόπο με τον οποίο θα              Πηγή: Γιάννης Δερμεντζόγλου
    προσδιοριστεί το τελικό ποσοστό των αυξήσεων για
    τις κύριες συντάξεις.                  Πρέπει να επισημάνουμε ότι η εισφορά αλληλεγγύ-
     Όμως για τους περισσότερους συνταξιούχους η     ης θεσπίστηκε ως έκτακτο μνημονιακό μέτρο με το
    αύξηση αυτή θα είναι μόνο στα ενημερωτικά, καθώς   άρθρο 29 του ν. 3986/2011 στα εισοδήματα των φυ-
    θα είναι μια λογιστική καταγραφή στο μηνιαίο ενημε-
    ρωτικό τους. Αναφερόμαστε στην προσωπική δια-    σικών προσώπων άνω των 12.000 ευρώ με συντελε-
    φορά που έχει ο καθένας μας. Αυτή μπορεί να την δει  στές που ξεκινούν από 2,2% και φθάνουν κλιμακωτά
    ο συνάδελφος μας, εκτυπώνοντας το μηνιαίο ενημε-   το 10%.
    ρωτικό (πληροφορίες στη σελίδα 29).           Χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω παραδείγματα:
                                 ƒ για ετήσιο εισόδημα 13.000 ευρώ δηλαδή για κα-
     Παράδειγμα:                       θαρές μηνιαίες αποδοχές 1.083 ευρώ το ετήσιο
     Η εθνική σύνταξη είναι 384,00€, η ανταποδοτική     όφελος θα είναι 22 ευρώ το χρόνο η 1,83 ευρώ
    σύνταξη είναι 659,60€ και η προσωπική διαφορά εί-     το μήνα
    ναι 139,13€.                       ƒ για εισόδημα 14.000 ευρώ η μηνιαίες αποδοχές
     Αν υποθέσουμε ότι η αύξηση είναι 30,00€ τότε θα     1.116 ευρώ το όφελος σε ετήσια βάση είναι 44
    αυξηθεί η ανταποδοτική σύνταξη κατά το ποσό αυτό     ευρώ η 3,67 ευρώ το μήνα
    και θα γίνει 689,60€ και η προσωπική διαφορά θα     ƒ για εισόδημα 15.000 ευρώ ή 1.250 ευρώ το μήνα
    μειωθεί κατά το ποσό της αύξησης, δηλαδή θα γίνει     το όφελος είναι 66 ευρώ το χρόνο η 5,5 ευρώ το
    109,13€. Η εθνική σύνταξη θα παραμείνει η ίδια.      μήνα
     Από το παράδειγμά μας φαίνεται καθαρά ότι για     ƒ για εισόδημα 16.000 ευρώ η 1.333 ευρώ το μήνα η
    αυτούς που έχουν θετική προσωπική διαφορά η αύ-      ελάφρυνση ανέρχεται σε 88 ευρώ το χρόνο η 7,33
    ξηση είναι μόνο λογιστική. Δεν θα δουν αύξηση στην    ευρώ το μήνα
    είσπραξη της σύνταξης τους και θα περιμένουν τον    Θετικό μέτρο μπορούμε να πούμε. Όμως υπάρ-
    μηδενισμό της προσωπικής διαφοράς για να δουν     χει και η Εισφορά αλληλεγγύης με τους νόμους
    χρήματα στο χέρι.                   Ν. 3863/10 και Ν. 3865/10 ένα αρκετά σεβαστό ποσό,
     Η προσωπική διαφορά είναι ένας «έξυπνος» τρόπος   που μειώνει την σύνταξη μας κάθε μήνα.
    για να μην δουν οι συνταξιούχοι αύξηση στην σύνταξή   Θα πρέπει να επιμείνουμε στην κατάργηση της και
    τους.                         να το διεκδικήσουμε μαζικά.
     Υ.Γ. Το παράδειγμα είναι χωρίς κρατήσεις       Η κυβέρνηση θα πρέπει να δει και αυτό το θέμα,
                               δηλαδή και την κατάργηση αυτής της παρακράτησης,
        Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύη       δίνοντας μια ανάσα σε μας τους συνταξιούχους, που
     Έχει ανακοινωθεί η κατάργηση της εισφοράς αλλη-   στα χρόνια των μνημονίων στηρίξαμε την χώρα και
    λεγγύης από 01/01/2023, που βλέπουμε στις κρατή-   με την σύνταξη που μας απόμεινε μετά τις περικοπές
    σεις του μηνιαίου ενημερωτικού των συντάξεων μας,   στηρίξαμε τα παιδιά μας.
    σαν Έναντι Ειδική Εισφοράς (άρθρο 29 Ν.3986/11).                   Υπεύθυνη Σύνταξης

    4 | Tα δικά μας φτερά - Τεύχος 197 | Μάιος - Ιούνιος 2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9