Page 4 - FTERA_199
P. 4

Ενημέρωση    Ενημερώσεις

     Η αύξηση των κύριων συντάξεων από 01/01/2023      ƒ για ετήσιο εισόδημα 13.000 ευρώ δηλαδή για καθα-
     Έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση η αύξηση των     ρές μηνιαίες αποδοχές 1.083 ευρώ το ετήσιο όφε-
    συντάξεων από 01/01/2023, με τις κύριες συντάξεις να   λος θα είναι 22 ευρώ το χρόνο η 1,83 ευρώ το μήνα
    παίρνουν αύξηση 7% (το ποσό θα οριστικοποιηθεί μετά   ƒ για εισόδημα 14.000 ευρώ η μηνιαίες αποδοχές 1.116
    τις 31/12/2022).                     ευρώ το όφελος σε ετήσια βάση είναι 44 ευρώ η
     Ο νόμος 4670/2020 (νόμος Βρούτση), στην παράγρα-    3,67 ευρώ το μήνα
    φο 4α, του άρθρου 25 (που τροποποιεί άρθρο 14 του
    νόμου 4387/2016), αναφέρει και τον τρόπο με τον οποίο   ƒ για εισόδημα 15.000 ευρώ ή 1.250 ευρώ το μήνα το
    θα προσδιοριστεί το τελικό ποσοστό των αυξήσεων για    όφελος είναι 66 ευρώ το χρόνο η 5,5 ευρώ το μήνα
    τις κύριες συντάξεις.                  ƒ για εισόδημα 16.000 ευρώ η 1.333 ευρώ το μήνα η
     Όμως για τους περισσότερους συνταξιούχους η αύ-     ελάφρυνση ανέρχεται σε 88 ευρώ το χρόνο η 7,33
    ξηση αυτή θα είναι μόνο στα ενημερωτικά, καθώς θα     ευρώ το μήνα
    είναι μια λογιστική καταγραφή στο μηνιαίο ενημερωτικό  Θετικό μέτρο μπορούμε να πούμε αλλά στην ουσία η
    τους. Αναφερόμαστε στην προσωπική διαφορά που    μηνιαία αύξηση είναι πολύ μικρή και δεν φτάνει ούτε για
    έχει ο καθένας μας. Αυτή μπορεί να την δει ο συνάδελ- έναν καφέ. Όμως υπάρχει και η Εισφορά αλληλεγγύης
    φος μας, εκτυπώνοντας το μηνιαίο ενημερωτικό (πλη-  με τους νόμους Ν. 3863/10 και Ν. 3865/10 ένα αρκετά
    ροφορίες στη σελίδα 29).
                               σεβαστό ποσό, που μειώνει την σύνταξη μας κάθε μήνα.
                               Είναι ουσιαστικά ένας επί πλέον φόρος που πληρώνου-
     Παράδειγμα:
     Η εθνική σύνταξη είναι 384,00€, η ανταποδοτική σύ- με κάθε μήνα.
    νταξη είναι 659,60€  και η προσωπική διαφορά είναι  Θα πρέπει να επιμείνουμε στην κατάργηση της και να
    139,13€.                       το διεκδικήσουμε μαζικά.
     Για ποσοστό 7% η εθνική σύνταξη θα αυξηθεί κατά    Η κυβέρνηση θα πρέπει να δει και αυτό το θέμα, δη-
    26,88€ και θα γίνει 410,88€. Η αύξηση στην ανταποδο- λαδή και την κατάργηση αυτής της παρακράτησης, δί-
    τική θα είναι 46,17€ και θα διαρθρωθεί σε 705,77€. Η  νοντας μια ανάσα σε μας τους συνταξιούχους, που στα
    προσωπική διαφορά θα μειωθεί κατά το ποσό της συ-   χρόνια των μνημονίων στηρίξαμε την χώρα και με την
    νολικής αύξησης, στο παράδειγμα μας 73,05€ και τελικό  σύνταξη που μας απόμεινε μετά τις περικοπές στηρίξα-
    ποσό της προσωπικής διαφοράς είναι 66,08€. Η προσω-  με τα παιδιά μας.
    πική διαφορά παραμένει αλλά μειώνετε. Στο ΑΤΜ δεν
    θα βρει κάποια αύξηση.                 Να μην ξεχάσουμε !!!!
     Από το παράδειγμα μας φαίνεται καθαρά ότι για αυ-   Όσοι έχουν πάρει, μέσα στο 2021, ποσά συντάξεων
    τούς που έχουν θετική προσωπική διαφορά η αύξηση εί- από την εφαρμογή του νόμου 4670/20 (αφορά αυτούς
    ναι μόνο λογιστική. Δεν θα δουν αύξηση στην είσπραξη  που έχουν πάνω από 30 έτη) θα πρέπει να κάνουν τρο-
    της σύνταξης τους και θα περιμένουν τον μηδενισμό της  ποποιητική δήλωση για το ποσό του 2020 μέχρι τις
    προσωπικής διαφοράς για να δουν χρήματα στο χέρι. Οι  31/12/2022. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρχει επι-
    συνταξιούχοι που έχουν αρνητική προσωπική διαφορά   βολή προστίμου. Η πληρωμή του φόρου που αναλογεί
    θα δουν την αύξηση.                  θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 31.01.2023.
     Η προσωπική διαφορά είναι ένας «έξυπνος» τρόπος
    για να μην δουν οι συνταξιούχοι αύξηση στην σύνταξη
    τους.


        Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύη
     Έχει ανακοινωθεί η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγ-
    γύης από 01/01/2023, που βλέπουμε στις κρατήσεις του
    μηνιαίου ενημερωτικού των συντάξεων μας, σαν Έναντι
    Ειδική Εισφοράς (άρθρο 29 Ν.3986/11).
     Πρέπει να επισημάνουμε ότι η εισφορά αλληλεγγύης
    θεσπίστηκε ως έκτακτο μνημονιακό μέτρο με το άρθρο
    29 του ν. 3986/2011 στα εισοδήματα των φυσικών προ-
    σώπων άνω των 12.000 ευρώ με συντελεστές που ξεκι-
    νούν από 2,2% και φθάνουν κλιμακωτά το 10%.
     Χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω παραδείγματα:    Πηγή: Γιάννης Δερμεντζόγλου


    4 | Tα δικά μας φτερά - Τεύχος 199 | Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9