Page 6 - FTERA_199
P. 6

Ενημέρωση     Πληθωρισμός, αύξηση                  Σάββα Γ. Ρομπόλη
                                       Των
     συντάξεων και                   Ομ. Καθηγητή Παντείου
                                  Πανεπιστημίου
     αγοραστική δύναμη                  Βασίλειου Γ. Μπέτση
                                   Δρ. Παντείου
                                  Πανεπιστημίου


      ο ζήτημα βελτίωσης του επιπέδου της αγοραστικής δύναμης  ΑΕΠ το 2022 θα είναι 5,3% (Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού
      των εισοδημάτων αναδεικνύεται στην Ελλάδα και στα άλλα  2023), δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον Ν.4670/2020, η αύξηση των
    Tκράτη-μέλη της Ε.Ε.27 το σημαντικότερο και το σοβαρότερο  συντάξεων ισούται με το άθροισμα του 50% της αύξησης του ΑΕΠ
    της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής         και του 50% της αύξησης του πληθωρισμού και δεν μπορεί να υπερ-
    Οι πρόσφατες ανακοινώσεις των προκαταρκτικών στοιχείων της  βαίνει το ετήσιο ποσοστό του πληθωρισμού.
    Eurostat αναδεικνύουν, μεταξύ των άλλων, ότι ο μέσος πληθωρι- Έτσι, εάν στην περίπτωση που ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός το
    σμός στην Ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο του 2022 διαμορφώθηκε στο  2022 διαμορφωθεί στο 10,3% (σενάριο 1) και στο 10,5% (σενάριο 2)
    10,1% από 9,1% που ήταν τον Αύγουστο του 2022, με τον ενεργειακό  και το ΑΕΠ αυξηθεί κατά 5,3%, τότε η αύξηση των συντάξεων θα
    πληθωρισμό να είναι 41%.               πρέπει να είναι 7,8% (σενάριο 1) και 7,9% (σενάριο 2). Σε αυτές τις
    Αντίστοιχα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία της Eurostat,  περιπτώσεις η αύξηση των συντάξεων θα υστερεί του επιπέδου του
    ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο αυξήθηκε στο 12,1% από 11,2% τον  πληθωρισμού κατά 2,5 (σενάριο 1) και κατά 2,6 (σενάριο 2) ποσοστι-
    Αύγουστο του 2022, με τον ενεργειακό πληθωρισμό να είναι 53%.  αίες μονάδες. Στις συνθήκες αυτές των πολεμικών συγκρούσεων
    Έτσι, το επίπεδο του πληθωρισμού στην Ελλάδα παραμένει κατά  της Ρωσίας στην Ουκρανία, της αυστηροποίησης – σύσφιξης της
    19,8% υψηλότερο απ’ αυτό της Ευρωζώνης. (βλ. Διάγραμμα). νομισματικής πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες (αύξηση των
    Παράλληλα, ο μέσος πληθωρισμός στην Ελλάδα κατά το 9-μηνο Ια- επιτοκίων) και της αναποτελεσματικής ενεργειακής πολιτικής των
    νουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022 διαμορφώθηκε στο 9,7%. Με αυτό το  επιδοτήσεων, παρατηρείται, όπως προκύπτει εκ του αποτελέσμα-
                               τος, ότι πλήττεται σημαντικά το εισόδημα και η αγοραστική δύναμη,
                               ιδιαίτερα, των μισθωτών και των συνταξιούχων.
                               Έτσι, το ζήτημα βελτίωσης του επιπέδου της αγοραστικής δύνα-
                               μης των εισοδημάτων αναδεικνύεται στην Ελλάδα και στα άλλα
                               κράτη-μέλη της Ε.Ε.27 το σημαντικότερο και το σοβαρότερο της
                               ασκούμενης οικονομικής πολιτικής. Κι’ αυτό γιατί απομακρύνεται
                               ανησυχητικά ο χρόνος επιστροφής στα ουδέτερα επίπεδα του πλη-
                               θωρισμού της τάξης του 1%-2%, με ό,τι αυτό αρνητικά συνεπάγεται
                               για το βιοτικό επίπεδο και την κοινωνική συνοχή στην χώρα μας και
                               στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην προοπτική αυτή, η αγοραστική δύνα-
                               μη των συνταξιούχων το 2023 θα υποστεί περαιτέρω επιδείνωση,
                               δεδομένου ότι το 2023 εκτιμάται (Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολο-
                               γισμού 2023) ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα θα διαμορφωθεί στο
                               3% και κατά την εκτίμηση επενδυτικών οίκων θα διαμορφωθεί στο
                               επίπεδο του 4%.
                               Έτσι, με βάση τον μαθηματικό τύπο της αναπροσαρμογής των συ-
                               ντάξεων στην χώρα μας, στις περιπτώσεις που η αύξηση του ΑΕΠ
    επίπεδο του μέσου πληθωρισμού κατά το συγκεκριμένο 9-μηνο, για  υπερβαίνει τον πληθωρισμό τότε η αναπροσαρμογή των συντάξε-
    να διαμορφωθεί ο ετήσιος πληθωρισμός στο 8,8% (Προσχέδιο Κρα- ων θα είναι ίση με τον πληθωρισμό. Ενώ, στην αντίθετη περίπτωση,
    τικού Προϋπολογισμού 2023), θα πρέπει κατά τους επόμενους τρείς  όπως συμβαίνει με το έτος (2022) που διανύουμε, όταν ο πληθωρι-
    μήνες ο μέσος πληθωρισμός να είναι της τάξης του 5,9%, γεγονός  σμός υπερβαίνει την αύξηση του ΑΕΠ, τότε η αγοραστική δύναμη
    που θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο. Αναλυτικότερα ο μέσος πληθω- των συνταξιούχων θα μειώνεται αφού η αύξηση των συντάξεων θα
    ρισμός το πρώτο τρίμηνο του 2022 ήταν στο 6,2%, το δεύτερο τρί- είναι μικρότερη από τον πληθωρισμό.
    μηνο αυξήθηκε στο 11,2% και στο τρίτο τρίμηνο στο 11,7%. Ουσιαστικά, όταν το ΑΕΠ θα υπερβαίνει τον πληθωρισμό η αύξηση
    Στην προοπτική αυτή αξίζει να σημειωθεί ότι στο σενάριο 1 όπου  θα ισούται με τον πληθωρισμό, ενώ στην αντίθετη περίπτωση δεν
    κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2022 οι τιμές χονδρικής που αυξή- θα συμβαίνει αυτό, με αποτέλεσμα οι συνταξιούχοι να υφίστανται
    θηκαν στο 32% απορροφηθούν από τις τιμές λιανικής και ο μέσος  την μείωση της αγοραστική τους δύναμης. Με άλλα λόγια, η λογική
    πληθωρισμός του συγκεκριμένου τριμήνου (Οκτώβριος-Δεκέμβριος  αυτή του μαθηματικού τύπου αναπροσαρμογής των συντάξεων εκ-
    2022) από 11,7% το τρίτο τρίμηνο θα αυξηθεί στο 12,2% συνεχίζοντας  φράζει σε πραγματικούς όρους την επικρατούσα περιοριστική οικο-
    την αυξητική τάση, τότε ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός το 2022 θα  νομική πολιτική, η οποία υλοποιείται στον άξονα του πληθωρισμού
    διαμορφωθεί στο 10,3%%. Αντίστοιχα, στο σενάριο 2 όπου ο μέσος  ενάντια στον πληθωρισμό με τίμημα, μεταξύ των άλλων, την ύφεση,
    πληθωρισμός κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2022 θα αυξηθεί στο  την ανεργία, την ζήτηση και την επιδείνωση της αγοραστικής δύνα-
    13%, τότε ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός του 2022 θα διαμορφωθεί  μης του εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων.
    στο 10,5%.                      *Ο κ. Σάββας Γ. Ρομπόλης είναι ομότιμος καθηγητής Παντείου Πανε-
    Από την ανάλυση αυτών των στοιχείων αναδεικνύεται ότι ο μέσος  πιστημίου και ο κ. Βασίλης Γ. Μπέτσης δρ Παντείου Πανεπιστημίου.
    ετήσιος πληθωρισμός το 2022 στην χώρα μας δύσκολα θα διαμορ- https://www.ot.gr/2022/10/08/apopseis/experts/plithorismos-ayksisi-
    φωθεί κάτω από το επίπεδο του 10%. Στις συνθήκες αυτές, οι πρό- syntakseon-kai-
    σφατες ανακοινώσεις κυβερνητικών στελεχών ότι οι συντάξεις θα  agorastiki-dynami/?fbclid=IwAR3LOHlA2cYg7RiWwWx9AeQnrWOXd
    αυξηθούν κατά 7% το 2023, σημαίνουν ότι ο ρυθμός μεταβολής του  pYj1nr5Ss8dtRDw_DcVHSfUhTMCeTw


    6 | Tα δικά μας φτερά - Τεύχος 199 | Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11