Νέα κάρτα μέλους

ΑΡΧΕΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  Η ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

Η νέα μας κάρτα την τελική μακέτα της οποίας σας παρουσιάζουμε,θα διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ και μόνο στα μέλη του Συνδέσμου μας.