Ειδήσεις

Εδώ θα δημοσιεύονται άρθρα και βίντεο,τα οποία αφορούν όλους μας και είναι, είτε ειδικού ενδιαφέροντος με την στενή έννοια του μέλους του Συνδέσμου μας ,δηλαδή συνδικαλιστικά-ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά -φορολογικά-πολιτιστικά-εκδρομικά-ψυχαγωγικά και κυρίως αεροπορικά θέματα, είτε γενικότερου εθνικού ενδιαφέροντος. Οι ειδήσεις θα ανανεώνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Το Δ.Σ του Συνδέσμου μας,θέλει να ελπίζει ότι θα επικροτήσετε την  καινοτομία μας αυτή.