ΑΠΟΨΕΙΣ

Γιατί οι Ευρωπαίοι «αναβάλλουν»
την χρεοκοπία

 Αρθρο του Μάρτιν
Φέλντσταϊν*

 Αναβάλλοντας μια ελληνική χρεοκοπία για δύο χρόνια, οι πολιτικοί της
Ευρώπης ευελπιστούν ότι θα δώσουν σε Ισπανία και Ιταλία τον χρόνο να αποδείξουν
ότι είναι οικονομικά βιώσιμες. Αλλά ο πιο άμεσος κίνδυνος είναι ότι μπορεί να
μην έχουν στη διάθεσή τους αυτά τα δύο χρόνια για να το διαπιστώσουν…