ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΑΠΑΕ ΓΙΑ ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ ΤΗΣ Ο.Α  ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3717/2008

Το  Δ.Σ του  Συνδέσμου μας ,έπειτα από τις τελευταίες ανησυχητικές εξελίξεις, που αφορούν την προοπτική των ομολόγων όσων συναδέλφων μας της Ολυμπιακής Αεροπορίας συνταξιοδοτήθηκαν με τον Ν.3717/2008 και εξαναγκάστηκαν πέρα από την παρά την  θέληση τους  πρόωρη συνταξιοδότηση (απόλυση ),να αποζημιωθούν με ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία σήμερα στην λογική και εφαρμογή του PSI, εξανεμίζουν την προβλεπόμενη από το άρθρο 4 του ν.3717/2004 εξόφληση/χορήγηση εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης, προέβη σε άμεσες ενέργειες προς το Υπουργείο Οικονομικών με στόχο την πραγματοποίηση άμεσου ραντεβού προκειμένου να υπάρξει υπεύθυνη και επίσημη ενημέρωση για το σοβαρό αυτό ζήτημα που αφορά 2350 συναδέλφους μας.

Ταυτόχρονα ανατέθηκε σε μεγάλα δικηγορικά γραφεία η σύνταξη υπομνήματος στο οποίο θα αναπτύσσεται  η νομική επιχειρηματολογία-εναντίωση, της οποίας η χρήση θα γίνει οπουδήποτε κριθεί σκόπιμο  στην πορεία. Με λίγα λόγια, η  βασική επιχειρηματολογία βασίζεται στο ότι  τα υποχρεωτικά χορηγηθέντα ομόλογα, δεν αποτελούν επενδυτικό προϊόν, αλλά αντίθετα είναι αποτέλεσμα αναγκαστικής πίεσης, που αντικατοπτρίζει την νόμιμη αποζημίωση-εφάπαξ, που η εταιρεία όφειλε και τελικά δεν μπόρεσε να αποδώσει τοις μετρητοίς.

Διαβάστε τις επιστολές του Συνδέσμου μας κάνοντας κλικ στο κουμπί “Περισσότερα”.