Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2013 ΣΤΟ ROYAL OLYMPIC


Το Δ.Σ του Συνδέσμου Συνταξιούχων ΕΑΠΑΕ σε πλήρη σύνθεση

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η τακτική μας ετήσια Γενική Συνέλευση, του Συνδέσμου Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΣΣ ΕΑΠΑΕ), στο  ROYAL OLYMPIC,ένα πράγματι πολυτελέστατο και ιδιαίτερα αρχοντικό κεντρικό Ξενοδοχείο της Αθήνας, στις 27 Μαρτίου 2013,ημέρα Τετάρτη.