ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΟΣΠΑ

Έπειτα από όσα ανυπόστατα λέγονται και γράφονται το τελευταίο διάστημα, ότι δήθεν ο Σύνδεσμος μας έχει υποβάλλει μήνυση ή αγωγή κατά των 21 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της πρώην ΟΣΠΑ, για την περιουσία της, είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαταστήσουμε την αλήθεια με την ανακοίνωση μας αυτή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας, μετά από ΟΜΟΦΩΝΗ απόφασή του και σύμφωνα με τις επιταγές της Γενικής του Συνέλευσης ,όσον αφορά τις ενέργειες του για την προστασία της περιουσίας της ΟΣΠΑ, υπέβαλε προς όλους τους αρμοδίους αναφορά-καταγραφή της πραγματικότητας σχετικά με την κρατούσα στο χώρο του ομίλου των εταιριών της Ολυμπιακής Αεροπορίας κατάσταση, μετά τη θέση τους σε ειδική εκκαθάριση, την σημερινή κατάσταση των πρώην εργαζομένων και την τύχη της περιουσίας, που είχε αποκτηθεί με την συνεισφορά όλων των εργαζομένων στο όνομα της Ομοσπονδίας(της ΟΣΠΑ).

Η αναφορά του Συνδέσμου μας κατέγραφε την κρατούσα κατάσταση, με μόνη επιδίωξη ,όπως ρητά αναφέρονταν στο κείμενο της, την προστασία της περιουσίας της Ομοσπονδίας, στην απόκτηση της οποίας είχαν συμβάλλει και τα  10000 περίπου μέλη του Συνδέσμου μας

Στα πλαίσια αυτά εύλογη ήταν ασφαλώς η αναφορά του Συμβουλίου μας σε πραγματικά και αδιαμφισβήτητα γεγονότα που προσδιορίζουν την διαμορφούμενη σήμερα πραγματικότητα και την αλήθεια όπως είναι:

Η θέση των εταιριών σε ειδική εκκαθάριση.

Οι καταγγελίες των συμβάσεων των εργαζομένων και μάλιστα – κατά πρωτόγνωρο τρόπο- χωρίς καμία αποζημίωση.

Η συνταξιοδότηση τους ή ή μεταφορά τους σε υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα σύμφωνα με τον Νόμο 3717/08 και η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης τους με τον ίδιο νόμο.

Η αναφορά στην έλλειψη Ομοσπονδίας και Σωματείων, αφού δεν υπάρχουν εταιρίες και εργαζόμενοι σε αυτές.

Η αναφορά στα εμφανιζόμενα ίσως χωρίς γνώση τους ή και χωρίς την θελησή τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΠΑ, πρόσωπα.

Η  αναφορά στον εμφανιζόμενο ως Αντιπρόεδρο της ΟΣΠΑ κ.Τρατρά .

Και βέβαια στην τύχη της περιουσίας της Ομοσπονδίας, η οποία δεν προστατεύθηκε, λόγω έλλειψης καταστατικής διάταξης και απόφασης της Συνέλευσης της.

Η αναφορά του Συμβουλίου μας κατέληγε σ’αυτό ακριβώς το αποτέλεσμα που επεδίωκε: την προστασία της περιουσίας της Ομοσπονδίας  στα πλαίσια του νόμου και ζητούσε γι’αυτό την άμεση παρέμβαση όλων αυτών, προς τους οποίους απευθύνονταν, κατά την κρίση του αρμοδίων να το πράξουν 

Δεν αποδίδει συνεπώς ενοχές και ευθύνες με την αναφορά του το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας, 

και βέβαια δεν έχει υποβάλει μηνυτήρια αναφορά ή αγωγή προς τα πρόσωπα-μέλη του πρώην Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΠΑ, παρά τα σκοπίμως διαδιδόμενα και γραφόμενα.

 Έχει όμως ηθική υποχρέωση και ευθύνη, που τα 10000 περίπου μέλη του, συνταξιούχοι της Ολυμπιακής Αεροπορίας του επιβάλλουν:

Να προστατεύσει την περιουσία, που με τις συνδρομές τους αποκτήθηκε ,στο όνομα της τότε λειτουργούσας Ομοσπονδίας και να την οδηγήσει εκεί που οι ορισμοί του νόμου επιτάσσουν. Αυτό και μόνο είναι το νόημα της αναφοράς του και σ’αυτό αποκλειστικά αποβλέπει.

ΤΟ Δ.Σ ΣΣ ΕΑΠΑΕ