Ανακοίνωση Χριστουγέννων

Εορταστικό ωράριο λειτουργίας των γραφείων ΣΣ ΕΑΠΑΕ

Ο Σύνδεσμός μας θα παραμείνει :

Κλειστός  

Τετάρτη 23/12 μέχρι  και Παρασκευή 25/12

Ανοικτός 

Δευτέρα 28/12 μέχρι και Τρίτη 29/12

Κλειστός  

Τετάρτη 30/12 μέχρι και Παρασκευή 01/01/2016

Ανοικτός 

Δευτέρα 04/01/16 μέχρι και Τρίτη 05/01/16

Κλειστός  

Τετάρτη 06/01/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο