ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 09 Φεβρουαρίου 2016

Αρ. Πρωτ. 5395/16

Θέμα:  Απόφαση Δ.Σ για διενέργεια αρχαιρεσιών-εκλογής νέου Δ.Σ, Εξελεγκτικής  Επιτροπής και Αντιπροσώπων για ανώτερες Οργανώσεις ή Ενώσεις Συνταξιούχων.

Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας , στη συνεδρίαση του στις 03/02/2016, με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφασή του προκηρύσσει εκλογές νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής  Επιτροπής και Αντιπροσώπων για ανώτερες Οργανώσεις ή Ενώσεις Συνταξιούχων, για τις 5 και 6 Απριλίου  και από ώρα 10:00 έως και 18:00, στα Γραφεία του Συνδέσμου.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις αρχαιρεσίες θα ανακοινωθούν από την Εφορευτική Επιτροπή η οποία θα εκλεγεί παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου με βάση το άρθρο 17 του καταστατικού μας στην Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαρτίου 2016 και ώρα 10 π.μ στο Ξενοδοχείο Royal Olympic.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο