ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Το Διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου μας καλεί τα μέλη του ,αλλά και φίλους του Συνδέσμου μας , που υπέστησαν μείωση στη σύνταξή τους τον Σεπτέμβριο  του 2016, να συμπληρώσουν την παρακάτω ΑΙΤΗΣΗ και να την προσκομίσουν στα γραφεία του Συνδέσμου μας, από ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, προκειμένου το Δ.Σ να την  προωθήσει μαζικά στο Επικουρικό Ταμείο μας (ΕΤΕΑ).

Όσοι δεν έχουν πρόσβαση στο ιντερνέτ μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του Συνδέσμου μας, όπου με την βοήθεια των μελών του Δ.Σ θα συμπληρώνουν την Αίτηση.

Και στις δύο περιπτώσεις απαιτούνται κάποια στοιχεία, όπως για παράδειγμα, αριθμός  Μητρώου, αριθμός ΑΜΚΑ, ενημερωτικά σημειώματα Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, καθώς και ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης, η οποία αναγράφεται στην απόφαση συνταξιοδότησης.

Όλα τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στα ενημερωτικά σημειώματα που λαμβάνουμε ταχυδρομικώς ανά τρίμηνο ή μπορούμε να τυπώσουμε:

για τον μήνα Αύγουστο από την ιστοσελίδα του ΙΚΑ , www.ika.gr  , πατάμε είσοδος, Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για συντάξεις,  Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων,

και για τον μήνα Σεπτέμβριο από την ιστοσελίδα του ΕΤΕΑ, www.etea.gov.gr, επάνω αριστερά στο πλαίσιο που γράφει Ενημερωτικά Σημειώματα πατάμε στο Συνταξιούχων τέως ΕΤΕΑΜ.

Για τους συναδέλφους μας που ζουν στην περιφέρεια θα σταλεί επιστολή.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε και να συμπληρώσετε την Αίτηση