ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ομιλία ειδικού Ιατρού για θέματα Υγείας,

στα γραφεία του Συνδέσμου μας.

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 18:00