ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΣ ΕΑΠΑΕ

Αθήνα 07 Νοεμβρίου 2019

Αρ. Πρωτ. 6056/19

Θέμα : Η θέση μας για την ένσταση / αίτηση θεραπείας κατά του μηνιαίου  ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής κύριας σύνταξης του ΕΦΚΑ 

Όπως γνωρίζετε, έχουν αναρτηθεί στο site του ΕΦΚΑ τα ενημερωτικά σημειώματα των συντάξεών, που αφορούν στον Ιανουάριο  του 2019, με επανυπολογισμό τους σύμφωνα με τις διατάξεις του γνωστού νόμου 4387 / 2016. Όπως επίσης γνωρίζετε, στις 04.10.2019, δημοσιεύθηκε  σειρά αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας σε Ολομέλεια με τις οποίες, άλλες διατάξεις του, πιο πάνω, νόμου, κρίνονται συνταγματικά ορθές και άλλες αντίθετες προς συγκεκριμένους συνταγματικούς  κανόνες. Για το λόγο αυτό τα συγκεκριμένα ενημερωτικά, που εκδόθηκαν πριν την έκδοση των, πιο πάνω, αποφάσεων, έχουν σφάλματα και ασφαλώς θα πρέπει να διορθωθούν από τον ίδιο τον ΕΦΚΑ.

Χρονικά η αίτηση διόρθωσης τους, σύμφωνα με εκτιμήσεις των Νομικών μας, θα πρέπει να γίνει  μετά τη νομοθετική ρύθμιση που εξαγγέλεται από το Υπουργείο Εργασίας, ώστε να έχει οριστικοποιηθεί το συνταξιοδοτικό καθεστώς που θα ισχύει.

Έξαλλου δεν υπάρχει θέμα παραγραφής δικαιωμάτων των συνταξιούχων, αφού κάθε αξίωσή τους από παράνομη ενέργεια του Δημοσίου σε βάρος τους, έχει πενταετή παραγραφή.

Σημειώνουμε ότι η ανακοίνωση αυτή αποτελεί συνέχεια προηγούμενης, που αναρτήθηκε στις 10/10/2019. 

Για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη, όσον αφορά ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα θα ακολουθήσει νεώτερη ενημέρωση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                         Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
                    Γεώργιος  Σταύρου              Βαλίνα Κατσιούλα