ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα  01 Ιουνίου 2020

Αρ. Πρωτ. 6103/20

Η θέση μας για την κρατική χρηματοδότηση της AEGEAN

Σε συνέχεια προηγούμενης Ανακοίνωσής μας, η οποία προηγήθηκε της εξαγγελίας των μέτρων της κυβέρνησης για τις αερομεταφορές, δηλώνουμε την θέση μας, όσον αφορά την χρηματοδότηση της AEGEAN από την Ελληνική κυβέρνηση.

Δύο είναι τα ερωτήματα τα οποία θα απαντήσουμε. Το πρώτο έχει να κάνει με την αναγκαιότητα ή μη της χρηματοδότησης αυτής και το δεύτερο με τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησής της. Πρώτα, όμως, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, ότι δεν διακατεχόμαστε από εκδικητικές τάσεις κατά της AEGEAN για την κακόβουλη συμπεριφορά της απέναντι στην Ολυμπιακή Αεροπορία με τις συνεχείς καταγγελίες της στην Commission για παράνομες κρατικές ενισχύσεις και  αθέμιτο ανταγωνισμό, που οδήγησαν τελικά στο κλείσιμο της Ολυμπιακής. Αυτά τα γράψαμε αναλυτικά στην προηγούμενη Ανακοίνωσή μας (www.sae.org.gr) στις 28/5/2020. 

Εκείνο που  προέχει τώρα είναι: 

1. η προστασία των εργαζομένων από τις απειλούμενες απολύσεις στους  οποίους στεκόμαστε αλληλέγγυοι  και 

2. η αναγκαιότητα αεροπορικής κάλυψης της τουριστικής κίνησης και της νησιωτικής χώρας με την λειτουργία μιας εγχώριας  εταιρίας, η οποία δυστυχώς για τον ανταγωνισμό είναι μία, μοναδική και μονοπωλιακή και είναι σήμερα η AEGEAN. Μακάρι να δούμε αύριο και άλλες εταιρίες να δραστηριοποιούνται στην χώρα μας προς όφελος του υγιούς ανταγωνισμού.

Με το σκεπτικό αυτό η κρατική στήριξη κρίνεται ως αναπόφευκτη, αλλά με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις (π.χ αγορά μετοχών, εκπροσώπηση  στο Δ.Σ), που θα διασφαλίζουν  τον έλεγχο του κράτους, έτσι ώστε να γνωρίζει από πρώτο χέρι τι γίνονται τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων.

Είναι γνωστό ότι η ΑΕGΕΑΝ ζητά μεν κρατική χρηματοδότηση δίχως, όμως, την ανωτέρω συμμετοχή και με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Εάν συμβεί αυτό, θα  πληρώσουν, όπως γίνεται πάντα, τα σπασμένα αύριο οι Έλληνες φορολογούμενοι και τα λεφτά θα κάνουν ακόμη πλουσιότερους τους ήδη πλούσιους μετόχους της. Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της Aegean(17/3/2020) με θέμα Αποτελέσματα Έτους 2019 (Κάντε κλικ στο σύνδεσμο) «τα κέρδη προ φόρων, τόκων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν σε €269,4 εκ., ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €516,9 εκ. ».

Θα είναι, λοιπόν, άνιση μεταχείριση  για τις  υπόλοιπες πληττόμενες ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και σκάνδαλο, εάν αναλογιστεί κανείς τα τεράστια μερίσματα που διένειμε στους μετόχους της τα τελευταία 5 χρόνια, αλλά και την επιλογή της να μην αναζητήσει άλλους τρόπους στήριξης (π.χ. ομόλογα, αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου) με εμφανή στόχο την μεταφορά της ζημιάς στον Έλληνα φορολογούμενο και όχι στους μετόχους.

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Τρείς είναι οι εναλλακτικές λύσεις :

Το σύνολο της κρατικής χρηματοδότησης να αποτελέσει μετοχικό κεφάλαιο  της AEGEAN. Η τιμή αγοράς της μετοχής να είναι αυτή της 2ας Μαΐου, ώστε να αποφευχθεί η απώλεια χρημάτων του Δημοσίου από την ανατίμηση της μετοχής, η οποία προήλθε από την ανακοίνωση για κρατική χρηματοδότηση του αερομεταφορέα. Το κράτος μέτοχος θα έχει πλήρη δικαιώματα μετόχου.

Το σύνολο της κρατικής χρηματοδότησης να αποτελέσει μακροχρόνιο δάνειο με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς και 

ένας συνδυασμός των ανωτέρω προτάσεων.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή η δανειοδότηση της AEGEAN από τράπεζες με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, διότι σε περίπτωση που η AEGEAN δεν μπορέσει να εξοφλήσει το χρέος της στις τράπεζες, τότε θα το πληρώσει το κράτος με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων.

Επισημαίνεται ότι και οι τρείς εναλλακτικές επιλογές είναι ρεαλιστικές, αφού :

-η πρώτη – επιλογή αγοράς των μετοχών από το κράτος-εφαρμόσθηκε ήδη από την Γερμανική κυβέρνηση, στη Lufthansa, αλλά με μειωμένα  δικαιώματα του κράτους-μετόχου. Όμως ο Γερμανικός αερομεταφορέας είναι ήδη εμμέσως πλην σαφώς κρατικός.

-η δεύτερη επιλογή – της κρατικής χρηματοδότησης υπό την μορφή μακροπροθέσμου δανείου εφαρμόσθηκε ήδη από την κυβέρνηση της Ν. Ζηλανδίας.

Μόνο με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και εφόσον όλα τα αναφερόμενα εφαρμοστούν πιστά, διασφαλίζεται ότι η κρατική χρηματοδότηση της AEGEAN, δεν θα αποτελέσει το πρόσχημα, για την μετατροπή των χρημάτων των Ελλήνων φορολογουμένων, σε περιουσία των ιδιωτών-μετόχων της AEGEAN.

ΤΟ Δ.Σ  ΣΣ ΕΑΠΑΕ