ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Απόφαση ΣτΕ για αναδρομικά συνταξιούχων

Τι λέει η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ 1439/2020 που αφορά την πιλοτική δίκη (10-1-2020);

Αποδέχεται μεν τις προηγούμενες αποφάσεις του ΣτΕ (2287-2290 του 2015) και του Οκτωβρίου του 2019(1891/2019),αλλά συρρικνώνει τα αναδρομικά σε 11 μήνες για όσους προσέφυγαν στα δικαστήρια μετά τον Ιούνιο του 2015.

Με δύο λόγια, όσοι συνταξιούχοι είχαν προσφύγει πριν τον Ιούνιο του 2015 θα πάρουν αναδρομικά από 01.01.2013 έως τον Μάιο του 2016. Όσοι άσκησαν αγωγή μετά τον Ιούνιο του 2015, θα λάβουν αναδρομικά μόνο για  11 μήνες (Ιούνιος 2015-Μάιος 2016). Σημειωτέον ότι, όλοι όσοι  έχουν ασκήσει αγωγές θα λάβουν τα αναδρομικά εντόκως από τότε που κοινοποίησαν την αγωγή τους.

Μετά τον Μάιο του 2016 και μέχρι τις 31-12-2018 αποκλείστηκε η περίπτωση χορήγησης αναδρομικών, αφού πλέον ισχύει ο Ν.4387/2016. 

Εδώ προβάλει το ερώτημα, πως γίνεται οι συγκεκριμένοι νόμοι 4051 και 4093/2012 των περικοπών να είναι αντισυνταγματικοί μέχρι τον Μάιο του 2016 και από κει και μετά συνταγματικοί!!

Όσοι  δεν έκαναν αγωγές  πριν ή μετά τον Ιούνιο του 2015 δεν δικαιούνται αναδρομικά σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου. Μπορούν ,όμως, να κάνουν τώρα αγωγές μέχρι το τέλος του χρόνου. Η συμβουλή μας είναι να μην προχωρήσουν σε αγωγές, αλλά να περιμένουν την απόφαση της κυβέρνησης, η οποία με νομοθετική ρύθμιση μπορεί να λύσει πολιτικά το ζήτημα χορηγώντας τα αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους ανεξάρτητα του αν έχουν κάνει ή όχι αγωγές, που είναι και η θέση του Συνδέσμου μας.

Άλλωστε, η Κυβέρνηση είναι ηθικά εκτεθειμένη και ιδιαίτερα ο Υπουργός Εργασίας που συνεχώς πρότρεπε τους συνταξιούχους να μην ασκήσουν αγωγές, αφού η πιλοτική δίκη θα έλυνε το πρόβλημα και τα αναδρομικά θα δίδονταν σε όλους. Εν όψει των παραπάνω,λοιπόν, θεωρούμε ότι θα πρέπει να  αναμένουμε μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου και σε περίπτωση που δεν υπάρξει νομοθετική ρύθμιση τότε μπορούν να ασκηθούν αγωγές (διεκδίκηση αναδρομικών 11 μηνών Ιουνίου 2015-Μαίου 2020). Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση για το ζήτημα αυτό.

Τέλος, οι συνταξιούχοι απαιτούν τα αναδρομικά να δοθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι σε βάθος χρόνου πολλών ετών όπως προγραμματίζει η κυβέρνηση. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο