ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα    23/09/2020

Αρ. πρωτ. 6135/20

Συνάδελφοι,

• Επειδή καθυστερεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που προβλέπεται από τον Ν.4714/20 άρθρο 114, παράγραφο 2 και τα χρονικά περιθώρια στενεύουν για όσους δεν έχουν κάνει αγωγές μέχρι σήμερα για τα αναδρομικά.


• Επειδή δεν είμαστε βέβαιοι ότι η ΚΥΑ θα  απαντά σε όλα τα ερωτήματά μας.


Είμαστε αναγκασμένοι να λειτουργήσουμε προληπτικά συμβουλεύοντας όσους δεν έχουν κάνει αγωγές και θέλουν να το κάνουν τώρα να επικοινωνήσουν ΑΜΕΣΑ με τον Δικηγόρο τους, προκειμένου να ενημερωθούν για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να μη χαθούν τα δικαιώματά τους.


Αυτό επιβάλλεται να γίνει επειδή η καθυστέρηση της έκδοσης της ΚΥΑ μπορεί να μην δίνει τον απαραίτητο χρόνο μέχρι την καταβολή του ποσού για να ασκήσουν έγκαιρα, οι μη έχοντες κάνει αγωγή, τα νόμιμα δικαιώματα τους.


Η απόφαση σε αυτήν την φάση είναι καθαρά προσωπική.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο


ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ  ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Άρθρο 114  Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων ιδιωτικού τομέα 


1. Ποσά, τα οποία αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες επιβλήθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 4051/2012 (Α΄ 40) και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 περ. 1 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και αφορούν το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες καταβολής των προς επιστροφή ποσών, η οποία ολοκληρώνεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος

3. Με την καταβολή των ποσών της παρ. 1 οι αξιώσεις των συνταξιούχων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, κατά το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 δυνάμει των νόμων 4051/2012 και 4093/2012, αποσβένονται. 

4. Η ρύθμιση της παρ. 3 δεν καταλαμβάνει τις εκκρεμείς ενώπιον των δικαστηρίων δίκες, ως προς τις αξιώσεις που υπερβαίνουν το καταβαλλόμενο ποσό της παρ. 1. 
Σχόλιο: Για να εφαρμοστεί ο Νόμος αυτός θα πρέπει να εκδοθεί  η Κοινή Υπουργική Απόφαση των αρμοδίων Υπουργών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2. Ο Πρωθυπουργός, όμως, ανακοίνωσε ήδη στην ΔΕΘ, ότι τα αναδρομικά θα πληρωθούν εντός του Οκτωβρίου.

Σχόλιο: Για να εφαρμοστεί ο Νόμος αυτός θα πρέπει να εκδοθεί  η Κοινή Υπουργική Απόφαση των αρμοδίων Υπουργών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2. Ο Πρωθυπουργός, όμως, ανακοίνωσε ήδη στην ΔΕΘ, ότι τα αναδρομικά θα πληρωθούν εντός του Οκτωβρίου.