ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΊΟΥ της Γιοχάννας Καλαφούτη

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΊΟΥ της Γιοχάννας Καλαφούτη με τίτλο “Η ζωή μας αεροπορικό ταξίδι”

Γιατί η ζωή μας μοιάζει με ένα αεροπορικό ταξίδι