ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΣΣ ΕΑΠΑΕ ΣΤΙΣ 19 & 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Σας γνωρίζουμε τα αποτελέσματα των Αρχαιρεσιών του ΣΣ ΕΑΠΑΕ που έλαβαν χώρα στις 19 και 20/1/2022.

Θα ακολουθήσει νεότερη Ανακοίνωση με την συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ.

Για Διοικητικό Συμβούλιο:

Ψήφισαν: 1.201

Έγκυρα: 1.173

Λευκά: 2

Άκυρα: 26


Καταμετρήθηκαν στις παρατάξεις:  

ENIAIO: 727 -> 6 έδρες

ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ: 292 -> 2 έδρες

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: 154  -> 1 έδρα

Αναλυτικά οι εκλεχθέντες:

Ενιαίο 

Νέα Πορεία

Ριζοσπαστική Παρέμβαση Συνταξιούχων Αερομεταφορών

Για ΑΓΣΣΕ:

Ψήφισαν: 1.201

Έγκυρα: 1.117

Λευκά: 9

Άκυρα: 75

Καταμετρήθηκαν στις παρατάξεις:  

ENIAIO: 690 -> 10 έδρες

ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ: 259 -> 4 έδρες

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: 168  -> 2 έδρες

Αναλυτικά οι εκλεχθέντες:

Ενιαίο 

Νέα Πορεία

Ριζοσπαστική Παρέμβαση Συνταξιούχων Αερομεταφορών

Για ΕΚΑ:

Ψήφισαν: 1.201

Έγκυρα: 653

Λευκά: 182

Άκυρα: 366

Καταμετρήθηκαν στις παρατάξεις:  

ENIAIO: Δεν συμμετείχε -> 0 έδρες

ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ: Δεν συμμετείχε -> 0 έδρες

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: 653  -> 16 έδρες

Αναλυτικά οι εκλεχθέντες:

Ριζοσπαστική Παρέμβαση Συνταξιούχων Αερομεταφορών