ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΣΣ ΕΑΠΑΕ), το οποίο προέκυψε μετά τις εκλογές της 19 & 20 Ιανουαρίου 2022 και ύστερα από την συνεδρίαση της Τρίτης 15/02/2022 με αποκλειστικό θέμα «Συγκρότηση σε Σώμα και Κατανομή θέσεων» αναλυτικά είναι: 

Πρόεδρος: Κατσιούλα Βαλίνα

Αντιπρόεδρος: Αναγνωσταράς Γιώργος

Γεν. Γραμματέας: Βενέτης Γιώργος

Ταμίας: Σπυρόπουλος Ανδρέας

Αν. Γεν. Γραμματέας: Κουντουριώτης Στέλιος

Υπευθ. Δημοσίων Σχέσεων: Παπαδημητρίου Ελένη

Μέλος: Πολιτοπούλου Σοφία

Μέλος: Σταύρου Γεώργιος 

Μέλος: Τσιμιδόπουλος Μιχάλης