ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα  28/11/2022

Αριθ. Πρωτ. 6468/22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το νέο ΔΣ μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις με την Διοίκηση του ΕΦΚΑ, κατόρθωσε άμεσα και κυρίως ανέξοδα να αποκαταστήσει τους λανθασμένους επανυπολογισμούς όλων των συναδέλφων, με αιτήσεις που υπεβλήθησαν στο Σύλλογο μας.
Με τις πληρωμές Νοεμβρίου, είναι αρκετοί οι συνάδελφοι που μας δήλωσαν αύξηση στις συντάξεις τους, μέσω των προσπαθειών του Συλλόγου μας.
Έτσι αποδείξαμε, ότι οι ενέργειες μας απέδωσαν και θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο, για όσους ακόμα συναδέλφους θελήσουν να αποκατασταθούν οι λανθασμένοι επανυπολογισμοί.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΣ ΕΑΠΑΕ