ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 14 Ιουνίου 2023

Αρ. Πρωτ. 070/23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Συνάδελφοι , η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος , μέσα στα πλαίσια των θεσμικών και τακτικών της υποχρεώσεων και του καταγεγραμμένου τακτικού Συνεδρίου  που πραγματοποίησε στις 16 Μαΐου του 2023 ,εξέλεξε μέσα από τα 31 μέλη της νέας Διοίκησης που συμμετείχαν  για τον Σύνδεσμό μας  τους κκ. Γιώργο Βενέτη , Βαλίνα Κατσιούλα , Ελένη Παπαδημητρίου , Γεώργιο Σταύρου , την 17 μελή  Εκτελεστική Επιτροπή – Οργάνου Διοίκησης και το νέο εκλεγμένο 8μελές Προεδρείο της στην ( ΑΓΣΣΕ ) με τους κάτωθι: