Ανακοίνωση για ΣτΕ

Αθήνα, 02 Αυγούστου 2023

Αρ. Πρωτ. 084/23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέδωσε αρνητική  απόφαση για τις περικοπές των αναδρομικών στις επικουρικές συντάξεις και δώρα- επιδόματα. Συγκεκριμένα όπως ακριβώς αναφέρει: «Δεν καταβάλλονται, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού συστήματος του ν. 4387/2016, τα δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας, που είχαν καταργηθεί με το άρ. πρώτο παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.6 του ν. 4093/2012  και των οποίων, η κατάργηση κρίθηκε αντισυνταγματική με τις  Σ.τ.Ε.  αποφάσεις 2287-2288/2015 της Ολομέλειας. Δεν υφίσταται αγώγιμη αξίωση για τις παροχές αυτές για τον μετά την 12.5.2016 χρόνο, ανεξάρτητα από το ακυρωτικό αποτέλεσμα των 1889-1991/2019 αποφάσεων του Σ.τ.Ε.» 

Επίσης, αναφέρει ξεκάθαρα για τα δώρα Χριστουγέννων -Πάσχα και το επίδομα αδείας στους συνταξιούχους, ότι  «δεν προβλέπονται υπό το νέο ασφαλιστικό σύστημα του ν. 4387/2016 από 12.5.2016 και εφεξής ούτε καταβάλλονται κατά τον, κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού, επανυπολογισμό των συντάξεων των παλαιών συνταξιούχων».


Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις και θα σας ενημερώνει υπεύθυνα.

Για το Διοικητικό  Συμβούλιο