Εξαγγελία Γενικής Συνέλευσης 22 Μαρτίου 2023

Αρ. Πρωτ.005/23 

Αθήνα 18/01/2023 

Ετήσια  Τακτική  Γενική  Συνέλευση ΣΣ ΕΑΠΑΕ
22 Μαρτίου 2023, στο Royal Olympic Hotel

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας, με ομόφωνη απόφασή του στις 17/01/2023, καλεί τα μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού του, στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 και ώρα 10:00 στην Αίθουσά του στην οδό Κακλαμάνου αριθμ. 18,  1ος όροφος στο Νέο Κόσμο, με τα παρακάτω θέματα:
1. Λογοδοσία Δ.Σ. (Διοικητικός Απολογισμός, Οικονομικός Ισολογισμός και Προϋπολογισμός)
2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
3. Συζήτηση και κριτική επί των παραπάνω θεμάτων.
4. Ψηφοφορία για έγκριση της λογοδοσίας του Δ.Σ. και της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Εάν δεν επιτευχθεί η, από το άρθρο 16 παρ. 12, απαρτία (παρουσία του 1/3 των ενεργών μελών), η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί μία εβδομάδα μετά, την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 και ώρα 10:00  στο Ξενοδοχείο ROYAL OLYMPIC HOTEL, οδός Αθανασίου Διάκου 28-34 και Λ. Συγγρού, στάση Μετρό Ακρόπολη  με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης και συγκεκριμένα: 
1. Λογοδοσία Δ.Σ. (Διοικητικός Απολογισμός, Οικονομικός Ισολογισμός και Προϋπολογισμός)
2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
3. Συζήτηση και κριτική επί των παραπάνω θεμάτων.
4. Ψηφοφορία για έγκριση της λογοδοσίας του Δ.Σ. και της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Η Συνέλευση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 12 βρίσκεται σε απαρτία όσα μέλη της και αν είναι παρόντα. Η εξαγγελία της θα ανακοινωθεί στο τεύχος του περιοδικού μας «ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΦΤΕΡΑ», Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023.
Η  παρουσία όλων των μελών τόσο στη Γενική Συνέλευση είναι απολύτως αναγκαία. 
Η μαζικότητα, η αγωνιστικότητα και η συνοχή είναι αναγκαία στοιχεία, που θα μας καθοδηγήσουν  σε αυτή την πορεία που διανύουμε.
                                  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο,