Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου οι δηλώσεις των συντάξεων

Συντάξεις: Αν δεν την δηλώσετε δεν την σώζετε

 Πρόσθετα μέτρα περικοπής δαπανών ύψους 1,5 δισ. ευρώ ζητά η Τρόικα από το υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να ισοσκελιστούν οι δαπάνες των ασφαλιστικών ταμείων που έχουν «ξεφύγει» κατά 1 δισ. ευρώ. Το πρόβλημα ανέκυψε με τις επιπλέον χρηματοδοτήσεις των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς μόνο για το ΙΚΑ, μέχρι τέλος του έτους θα απαιτηθούν 600 εκατ. ευρώ.

Στα μέτρα που πιέζει η Τρόικα είναι η μείωση του πλαφόν στις συντάξεις από τα 2.440 ευρώ στα 1.700 ευρώ και η περικοπή των συντάξεων σε όσους είναι κάτω των 55 ετών.

Την ίδια ώρα το ΙΚΑ προειδοποιεί με διακοπή συντάξεων σε όσους δεν προσέλθουν να απογραφούν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Οι συνταξιούχοι πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπως στην τράπεζα, από την οποία καταβάλλεται η μηνιαία σύνταξη, επιδεικνύοντας: Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας,  το Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων.

Επισημαίνεται ότι εάν στο Ενημερωτικό Σημείωμα δεν αναφέρεται ο ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) στο δεξιό άνω άκρο του Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεων, οι συνταξιούχοι θα πρέπει:

Εάν έχουν ΑΜΚΑ, να τον προσκομίσουν στην Τράπεζα.

Εάν δεν έχουν ΑΜΚΑ, να φροντίσουν για την έκδοσή του, πριν από την προσέλευσή τους για την απογραφή τους στις τράπεζες όπου και θα πρέπει να το συνυποβάλλουν. Ο προσωπικός αριθμός ΑΜΚΑ μπορεί να εκδοθεί σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή στα γραφεία ΑΜΚΑ των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του συνταξιούχου, θα πρέπει ο νόμιμος πληρεξούσιος ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με πρόσφατη εξουσιοδότηση -θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής- να μεταβεί με τα ίδια δικαιολογητικά στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του συνταξιούχου και όχι στην τράπεζα, από την οποία καταβάλλεται η μηνιαία σύνταξή του.

Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που δεν θα έχουν απογραφεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου, δεν θα λάβουν τη σύνταξη του Οκτωβρίου 2011, καθώς και των επόμενων μηνών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκ νέου έναρξη καταβολής της σύνταξής τους, είναι η απογραφή τους.

Το μέτρο της απογραφής των συνταξιούχων σκοπό έχει την αντιμετώπιση της παράνομης είσπραξης συντάξεων από μη δικαιούχους.

Άρθρο του Αντώνη Βασιλόπουλου

Πηγή: Εφημερίδα Ισοτιμία 20-09-2011