Επανάληψη Ανακοίνωσης για τον Ν.4093/2012

Εφόσον κατόπιν ελέγχου διαπιστωθεί, ότι πρέπει να γίνει Αίτηση προς το ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) για την παρακράτηση του Ν.4093/2012 τότε:

Κάντε κλικ εδώ για να τυπώσετε και να συμπληρώσετε την σχετική Αίτηση