Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Γιώργος Σταύρου χαιρετίζει την εκδήλωση. Αριστερά του οι Γ.Γραμματέας Βαλίνα Κατσιούλα, Χάρης Κορνιλάκης,Γιώργος Αναγνωσταράς,Κώστας Ντόκος και Ανδρέας Σπυρόπουλος.Δεξιά του οι Στέλιος Κουντουριώτης και Γιώργος Βενέτης

Στις 8 Μαρτίου 2013,γιορτάσαμε για μία ακόμη φορά στις αίθουσες του Συνδέσμου μας, την ημέρα που είναι αφιερωμένη διεθνώς στους αγώνες της γυναίκας για ισότητα στην κοινωνία και την εργασία. Η ημέρα αυτή, ως γνωστόν, έχει καθιερωθεί παγκοσμίως, ως ημέρα για τα δικαιώματα της γυναίκας και την διεθνή ειρήνη, από τον ΟΗΕ το 1977.